Gebiedsaanpak Daarlerveen

De inwoners van Daarlerveen werken samen met de gemeente Hellendoorn aan een gebiedsaanpak voor het dorp. In Daarlerveen spelen veel onderwerpen die met elkaar (kunnen) samenhangen. Daarom wordt een plan gemaakt voor het totaalplaatje.

Er zijn verschillende thema’s die in meerder of mindere mate aan elkaar raken. Dit zijn bijvoorbeeld:

Voldoende (betaalbare) woningen.
Verkeersveiligheid.
Een nieuwe basisschool
Een duurzaam gymlokaal of sportzaal.
Ruimte voor sociale en maatschappelijke activiteiten.
De werkzaamheden aan kanaal Almelo – De Haandrik.
De spoorlijn tussen Almelo en Mariënberg.
De mogelijke komst van een waterwingebied.
Impact van windmolens.
Gemeentelijke speeltuinen.

Klankbordgroep

Er is inmiddels een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep bestaat uit 25 inwoners van Daarlerveen. Kerken, school, sportverenigingen, Plaatselijk Belang en andere belangenverenigingen en stichtingen zijn vertegenwoordigd. Wilt u meer weten over het project gebiedsaanpak Daarlerveen, dan kunt u hiervoor projectleider Bas Kolkman (b.kolkman@hellendoon.nl | 06-42028795) benaderen.

Doe en denk met ons mee

Wilt u meer weten over de gebiedsaanpak en lezen wie uit de klankbordgroep u kunt benaderen over deze gebiedsaanpak, kijk dan op de speciale webpagina van de gemeente Hellendoorn: https://www.hellendoorn.nl/gebiedsaanpak-daarlerveen/

Hier vindt u ook de namen van de mensen die hebben aangegeven dat ze benaderd mogen worden door de inwoners van Daarlerveen om nog meer onderwerpen aan te dragen die we mee moeten nemen in de gebiedsaanpak. We hopen van harte dat u gebruik maakt van deze mogelijkheid. 

Belangrijke motie aangenomen door de Provinciale Staten

Provinciale Staten vinden dat zorgvuldig om moet worden gegaan met grootschalige infrastructurele projecten in de omgeving van het kanaal Almelo-De Haandrik. Het betreft concreet de kilometers damwand die nog vervangen moeten worden om verdere verzakkingen tegen te gaan, om uitbreiding van de waterwinning Hammerflier en het principeverzoek voor windturbines tussen Daarle en Daarlerveen. En de aanleg van leidingen door Enexis waarbij, mogelijk door trillingen, al nieuwe of verergerde schades zijn geconstateerd. 

Maar deze zorgvuldigheid geldt uiteraard ook voor alle mogelijk toekomstige werkzaamheden die in het gebied plaatsvinden. Plaatselijk Belang Daarlerveen is blij met deze motie want het is een erkenning van de zorgen die er leven bij de inwoners en aanwonenden. Klik op deze link om de motie te lezen. 

Agrarische Nieuwsbrief

De gemeente Hellendoorn staat voor een vitaal buitengebied voor bewoners, ondernemers en recreanten. Daarvoor houden zij nauw contact met particulieren en ondernemers in het buitengebied. Zo doen én denken veel initiatiefnemers en ondernemers inmiddels mee bij diverse initiatieven en projecten. mee. Via deze nieuwsbrief praten zij u hierover bij.
De agrarische nieuwsbrief Hellendoorn verschijnt elk kwartaal en houdt u op de hoogte van alles wat er speelt op agrarisch vlak in onze gemeente. Klik op de afbeelding om de zomereditie te lezen. 

Petitie ALMA

Reizigersvereniging ALMA  (Almelo - Mariënberg) is een petitie gestart die bepleit dat er in de trein Almelo - Hardenberg een toilet komt, USB-aansluitingen komen, meer klaptafeltjes komen en op de stations camera's bij de fietsenstallingen.
Naar verluidt is in juni 2024 door de provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland het definitieve Programma van Eisen vastgesteld waaraan de verbindingen Vechtdallijnen, Zutphen - Hengelo - Oldenzaal en dus ook Almelo - Hardenberg in de nieuwe concessie moeten voldoen. Ter voorkoming dat er op de verbinding Almelo - Hardenberg weer zoveel jaar geen toilet in de trein zit, en ook andere voorzieningen opnieuw niet aanwezig zijn, is dit nu het juiste moment om deze voorzieningen te bepleiten.
Dat er zowel in de trein(en) als op de meeste stations langs deze verbinding nu geen toiletten zijn, is aldus Reizigersvereniging ALMA opmerkelijk. . Klik op de button om naar de petitie te gaan.

Inloopavond zon en wind voor inwoners

Vanuit Daarlerveen zijn verschillende mensen op 3 juli naar de inloopavond van de provincie over zon- en windbeleid geweest 

Provinciale Staten organiseerde een inloopavond voor inwoners over zon en wind. Het was mogelijk om de visie, aandachtspunten, kansen en zorgen die er zijn met betrekking tot de plannen voor zon en wind mee te geven aan Statenleden en Burgerleden. 

Gedeputeerde Tijs de Bree en inhoudelijk betrokken ambtenaren waren aanwezig. 


Wij hopen van harte dat de leden van de Provinciale Staten duidelijk is geworden hoe er in Daarlerveen gedacht wordt over de plaatsing van windturbines naast ons dorp. Wijsheid wensen we ze toe bij de beslissing die ze in het najaar nemen. 

 

Rapport I & O research

Op woensdagavond 3 juli waren twee leden van het bestuur van Plaatselijk Belang Daarlerveen bij de leden van de Provinciale Staten om te bepleiten geen windmolens bij ons dorp te plaatsen. We wezen de Statenleden erop dat ons dorp door het toedoen van de Provincie Overijssel in een kanaaldrama verzeild is geraakt en dat het plaatsen van windturbines ons dorp geen goed doet. We legden daarbij ook het rapport van I&O research dat in opdracht van de gemeenten Hellendoorn en Twenterand is geschreven aan hun voor.  Dit rapport beschrijft wat het kanaaldrama met mensen doet. Zie de link om dit rapport uit 2023 te lezen. 

Eindelijk zomer

We hebben er lang op moeten wachten maar de zomer lijkt nu echt te beginnen. Lange zomeravonden waar we naar hebben uitgekeken dienen zich aan. 

De bijgaande foto kregen we van ons bestuurslid Harry Broekhuizen en en deze plaatsen we graag op onze site. 

Voor wie oog heeft voor deze mooie beelden valt er veel te genieten. Dankjewel voor het toesturen. 

Enquête ZINiN bibliotheek

Samen maken wij de ZINiN Bibliotheek toekomstbestendig. Jouw mening is van groot belang!

De ZINiN Bibliotheek wil de bibliotheekvestigingen toekomstbestendig maken, zodat wij ook in de toekomst onze diensten en producten in alle kernen van de gemeente Hellendoorn aan kunnen bieden. Jouw mening is daarbij van groot belang. ZINiN Bibliotheek wil graag weten wat we kunnen betekenen voor jou, als inwoner van de gemeente Hellendoorn. Wij zijn benieuwd naar jouw mening en wensen.

Wil jij ons helpen? Vul de vragenlijst in via onderstaande link en maak daarbij ook nog eens kans op een E-reader of één van de ZINiN Theaterbonnen.

Vul de vragenlijst in.

Alvast bedankt voor je hulp!

Ballonvaart

Wat is het bijzonder om tegen de avond met een luchtballon op te stijgen in Daarlerveen en je met de wind mee te laten drijven naar Rossum. Vijftien mensen mochten dit op woensdagavond 12 juni meemaken. Een onvergetelijke gebeurtenis waar nog vaak aan teruggedacht zal worden. Deze ballonvaart was georganiseerd door 't Trefpunt.
Wat fijn dat jullie genoten hebben van deze bijzondere reis. Enkele foto's hieronder laten ons meegenieten. 

Voetvolleybal in Daarlerveen

Op zaterdag 8 juni 2024 werd het toernooi voor de 17e maal gehouden. De start was  om 10:30 uur. Het weer was goed en we kijken terug op een gezellig en sportief toernooi. A Het toernooi werd gespeeld op de velden van v.v. Daarlerveen aan de G.J. Kerkdijkweg in Daarlerveen. Klik op onderstaande button om alle deelnemende ploegen, uitslagen en standen te bekijken. 

Dorpskrant

De redactie van de dorpskrant heeft haar werk er bijna op zitten. Het zomernummer is klaar en wordt nu nog nagekeken om vervolgens naar de drukkerij te gaan. 

Plaatselijk Belang bedankt de redactie voor het werk dat ze heeft verricht als ook alle clubs, instanties en verenigingen die kopij hebben aangeleverd. Dank ook aan de sponsoren die op de achterzijde vermeld staan voor hun financiële bijdrage. 

De krant staat weer vol met verhalen, geschiedenis, interviews en mooie foto's. Er is heel veel te lezen en zien. 

Eind juni ontvangen alle inwoners van Daarlerveen de krant in de bus. 

Vogelvlucht

De redactie van de dorpskrant is aan het werk met de zomernummer dat als thema "Vogelvlucht" heeft. Helaas kunnen we geen video op onze site plaatsen, maar u kunt wel een bestand downloaden om in vogelvlucht over ons dorp te vliegen. 

VIDEO 2024 05 20 11 59 42 Mp 4
MP4 bestand – 16,2 MB 55 downloads

Gedichtenroute Hellendoorn

Nu de maand mei is aangebroken en het weer lijkt beter te worden, begint bij veel mensen het te kriebelen om weer op de fiets te stappen voor een fietstocht. Eerst maar eens in onze buurt. Wat dacht u van een route met gedichten van inwoners uit de gemeente Hellendoorn langs bijzondere plekken, die de dorpskernen en buurtschappen met elkaar verbindt. De route is maar liefst 85 km lang. Al fietsend kunt u  genieten van de uitzichten, de natuur én gedichten op 15 locaties. Meer informatie op www.visithellendoorn.nl. U kunt deze route starten in Daarlerveen. Uiteraard kunt u naar eigen inzicht de tocht inkorten. 

Dodenherdenking

Plaatselijk Belang Daarlerveen hield op zaterdag 4 mei haar jaarlijkse dodenherdenking.

Net als in voorgaande jaren waren er weer veel mensen aanwezig om deze  plechtige bijeenkomst bij te wonen 

Vertegenwoordigers van de gemeente Hellendoorn, de lokale kerken en de basisschool hebben bloemstukken of een krans gelegd. 

De tekst van de toespraak leest u door de button aan te klikken. 

Citaat van de maand juli

“Doe je kleine beetje goed, daar waar je bent;
het zijn die kleine stukjes goed bij elkaar die de wereld overweldigen.” 

Desmond Tutu
Zuid-Afrikaanse predikant en politicus

EetMee

De agenda van EetMee voor 2024 is bekend. Voor €8,50 per keer kunt u samen met anderen heerlijk eten in 't Trefpunt. U dient zich wel even van te voren aan te melden door een mail te sturen naar info@trefpuntdaarlerveen.nl of te bellen naar 0546-643904. Klik op de onderstaande link om de planning voor dit jaar te zien. De eerstvolgende keer is woensdag 10 juli.  Dan is er de BBQ editie. 

Over intenties en interferenties

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur heeft eind april 2024 een essay gepubliceerd met de titel "Over Intenties en Interferenties". (Vrij vertaald: Bedoelingen en Verstoringen). De ondertitel van dit essay  is "Een lerende evaluatie van de schadeafhandeling rond Kanaal Almelo-De Haandrik".  Het is een duiding van het proces van de nog steeds lopende schadeafhandeling van de provincie Overijssel en de gedupeerden. Het uitgebreide verhaal telt 62 bladzijden en belicht van verschillende kanten wat de intenties waren er waar het misging. Niet iedereen zal zich herkennen in het geschrevene maar wat wij  vooral hopen, is dat het helpt om tot een goede oplossing en afronding te komen van de schadeafhandeling.
Laat het leerzaam zijn voor iedereen die hierbij betrokken is. 
Klik op de button om dit essay te lezen. 

Over NSOB
De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) is een hoogwaardig onderwijs- en onderzoeksinstituut in het hart van de hofstad. Binnen dit instituut worden wetenschappelijke kennis over en praktijkervaring met het Nederlandse openbaar bestuur met elkaar verbonden. De NSOB organiseert opleidingen, publieke debatten en verzorgt wetenschappelijke en professionele publicaties.

Arie Slob aangesteld

Oud-minister Arie Slob (63) gaat zich buigen over de schade-afhandeling van probleemkanaal Almelo-De Haandrik. Als de provincie en de bewoners er samen niet uitkomen, dan neemt de heer Arie Slob een besluit.
Het aanstellen van een zogenoemd bestuurlijk kopstuk was een van de uitkomsten uit het rapport van Mona Keijzer.
 "In de meeste gevallen zullen een schademelder en de provincie Overijssel tot overeenstemming komen over de afhandeling van een schade. Soms komen bewoners en provincie er samen niet uit. Dan zal ik die situatie zorgvuldig bestuderen en daar een advies over uitbrengen", aldus de oud-minister. 
De heer Slob laat weten dat hij de rol 'met zorgvuldigheid en oog voor mensen wil gaan vervullen'. "In de komende periode ga ik als eerste kennis maken met het gebied en een team samenstellen. Aan de hand daarvan ga ik bepalen hoe ik mijn rol precies ga invullen. Ik ga ervan uit dat ik rond of net na de zomer kan beginnen."

Plaatselijk Belang en windturbines

Binnen het bestuur hebben we besloten om onze gedachten betreffende de plaatsing van windturbines kenbaar te maken aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn. We hebben tijdens de debatronde van de gemeenteraad op dinsdag 23 april ingesproken waarbij we onze mening hebben verwoord. U kunt de tekst nalezen door op de link te klikken. Op dinsdag 30 april neemt de gemeenteraad een besluit over het al dan niet afsluiten van een programmeringsafspraak met de Provincie Overijssel over een in te stellen plafond betreffende windenergie. 

Boringen 

Eind maart en begin april werden er in opdracht van Enexis twee boringen onder het kanaal uitgevoerd die de aanleg van elektriciteitskabels en een glasvezelverbinding mogelijk maken tussen Sibculo en Vroomshoop. Deze grote leidingen worden op een diepte van 16 en 20 meter onder het kanaal aangebracht. Enexis heeft omwonenden hierover geïnformeerd. De boringen zorgden helaas voor klachten vanwege de units die het boorslib zeven. Deze zorgden voor behoorlijke trillingen en een brommend geluid waarvan Enexis op de hoogte is gebracht. Zij monitoren dit. Helaas blijkt dat deze trillingen toch weer schade aan huizen hebben veroorzaakt.  PB Daarlerveen waardeert de openheid die er betracht werd tijdens deze werkzaamheden.We hopen dat de nieuw ontstane schade voortvarend wordt hersteld en hebben er alle vertrouwen in dat Enexis hier een groot belang heeft om dit goed op te lossen.

Op de foto zien we vier leidingen klaarliggen om op 20 meter diepte onder het kanaal en de spoorweg doorgeschoven te worden. 

De oorzaak van de verzakkingen

Het Kanaal Almelo - De Haandrik  is gegraven in het midden van de 19e eeuw met als doel de Overijsselse Kanalen van water te voorzien. Voor de ontwikkeling van de aangrenzende veengebieden is het tevens van grote betekenis geweest. De turf uit de veengebieden kon nu gemakkelijk met schepen afgevoerd worden naar elders.
Er zijn veel wijzigingen aangebracht in het oorspronkelijke plan en zowel het tracé alsook de vaardiepte is in overleg met de verveners tot stand gekomen. In 1856 was het graafwerk gereed. Foto afkomstig uit De Canon van Nederland. 

Op 15 april 2024 publiceerde Prof. dr. ir. S. van Baars het rapport "Oorzaak Verzakkingen Kanaal Almelo-De Haandrik" waarin hij uitlegt wat de oorzaak is van de vele schadegevallen aan de huizen langs het kanaal. Het is essentieel voor de juridisch correcte afhandeling van de schades, voor de reparatie van de bestaande schades en voor het voorkomen van toekomstige schades dat de juiste schadeoorzaak wordt erkend. Op grond van de bewijzen die hij verzamelde stelt hij dat het zeker is dat klimaatverandering / droge zomers / achtergrondverdroging niet de oorzaken zijn van de verzakkingen langs het kanaal. De echte oorzaak is volgens hem het illegaal kweldicht maken van het kanaal. Dit veroorzaakt een verdroging langs de kades van het kanaal waardoor het aanwezige veen verrot en inklinkt. Daarmee stelt hij dat de werkzaamheden aan het kanaal en uitgevoerd in opdracht van de Provincie Overijssel de oorzaak zijn. Het rapport is naar diverse lokale, provinciale en landelijke bestuursorganen als ook de ombudsmannen gestuurd. Wij zijn benieuwd wat hun reacties zijn. Klik op de button om het gehele rapport te lezen. 

Straatvolleybaltoernooi 2024 ten einde

Het mag weleens een keer gezegd worden. Wij willen de toernooicommissie van de volleybalvereniging Daarlerveen heel hartelijk bedanken voor de perfecte organisatie van het straatvolleybaltoernooi. Afgelopen zaterdag, 23 maart was de afsluiting van de 38e editie. De finalewedstrijden waren spannend en het Buitenteam werd dit jaar de kampioen. We kunnen gerust stellen dat dit toernooi dat elk jaar in het voorjaar gespeeld wordt inmiddels tot de tradities van het dorp hoort. Dit jaar deden 27 teams mee en dat betekent dat heel veel mensen sportief bezig zijn geweest en elkaar ontmoet hebben. Ook dat is goed voor ons allemaal. We kijken met veel plezier uit naar de 39e editie die op maandag 24 februari begint en eindigt op zaterdag 29 maart. Wilt u lid worden van de volleybalvereniging? Kijk dan eens op deze website.

Fietspad N750

De provincie Overijssel gaat de fietsveiligheid op het fietspad naast de N750 verbeteren. Naar aanleiding van diverse bewonersvragen en PB Daarlerveen heeft de provincie een bewonersbrief verstuurd naar de directe aanwonenden aan het fietspad naast de N750. Graag delen we deze brief ook met jullie. De bewonersbrief is te lezen door op de button te klikken. U vindt hier de informatie over de uitvoer van de werkzaamheden en wanneer deze zullen plaatsvinden. De werkzaamheden starten in mei van dit jaar. 

Ga met het openbaar vervoer!

Heeft u binnenkort een gezellig dagje weg gepland?
Een leuk dagje uit met uw kleinkinderen naar de dierentuin, een bezoek aan een andere stad of misschien wel een bezoek aan familie of een museum: reis met het openbaar vervoer! Heeft u vragen over de bus, trein of haltetaxi? OV-ambassadeurs helpen u graag op weg.

Inloopspreekuur
OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die het reizen met het openbaar vervoer gewend zijn. Zij helpen u graag het gemak van het openbaar vervoer ervaren. Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locaties in Overijssel, Gelderland en Flevoland geven OV-ambassadeurs antwoord op al uw vragen over het openbaar vervoer.

Datum: woensdag 5 juni 2024
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Locatie: Bibliotheek ZINiN, W. Alexanderstraat 7, Nijverdal

 

Telefonische spreekuren 
Wilt u liever telefonisch advies? Dat kan! U kunt dagelijks bellen met één van de OV-ambassadeurs tijdens het telefonisch spreekuur. Zij zitten voor u klaar om u telefonisch te helpen met uw vraagstuk. Zij zijn bereikbaar op: 038 – 303 80 10.

Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur  
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur  
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur  

Onze OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
Voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten, kunt u terecht op deze website: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

WOZ waarde

Sinds eind februari weten we de nieuwe WOZ waardes van onze huizen. Opvallend was dat een groot aantal huizen langs het kanaal fors in WOZ waarde is gedaald. Hier kwamen veel reacties op  en terechte vragen werden gesteld. 
De gemeente ziet in dat het niet goed is geweest om via de gebruikte rekentool de WOZ waarde van de huizen langs het kanaal af te waarderen. De betreffende bewoners ontvingen op 1 maart een brief van de gemeente om tot een goede oplossing te komen. Die brief kunt u lezen door de button aan te klikken. Helaas is er een verkeerd telefoonnummer in de brief terechtgekomen (de wet van Murphy slaat toe) Het juiste telefoonnummer is: 0548 630000. 

Zienswijze Windturbines

Als PB Daarlerveen hebben we gemeend om een zienswijze bij de provincie Overijssel in te dienen betreffende de windmolens.
Wij realiseren ons dat om de energievoorziening in Nederland voor de nabije toekomst te garanderen voor ons en voor onze kinderen we zon- en windenenergie nodig hebben. Wij zijn hier dan ook niet op tegen.
Waar we echter wel op tegen zijn is de plaatsing van windturbines op korte afstand van ons dorp. Dat hebben we in onze zienswijze naar voren gebracht. Dit is de mening van het voltallige bestuur en naar wij menen ook van het overgrote deel van onze leden. We hebben zoals u weet samen met PB Daarle gepleit voor een bemiddelaar. Daar blijven we nog steeds volop achter staan. Maar omdat de provincie  om een zienswijze vraagt voor 1 maart hebben we gemeend die te moeten geven. Klik op de button om deze zienswijze te lezen. 

Glasvezel in Daarlerveen

Zoals u misschien al gezien heeft, is Enexis bezig om nieuw elektriciteitskabels aan te leggen in onder andere de Nieuwstraat en de Smidsstraat. Dit om de goede aan- en afvoer van stroom te garanderen. Dit roept bij veel inwoners van ons dorp de vraag op: "Wanneer worden de kabels voor een snel glasvezelnetwerk aangelegd? Wij horen hier helemaal niets meer over!"
Voor ons de aanleiding om in gesprek te gaan met de gemeente Hellendoorn. Zij vragen hier aandacht voor bij de Provincie Overijssel. Plaatselijk Belang heeft ondertussen een brief geschreven aan het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel met een dringende oproep om de aanleg mede mogelijk te maken. Deze brief kunt u lezen door het aanklikken van deze link. 

Het beste treinstation van onze regio

In Dagblad Tubantia kunnen we lezen dat Daarlerveen een 7,72 als rapportcijfer krijgt van treinreizigers vanuit de belevingsmonitor van de NS en Prorail. Björn Weinreder, redacteur van de Tubantia laat ons weten dat er gekeken wordt naar veiligheid, bereikbaarheid, parkeergelegenheid, verlichting en hoe schoon het station is. Deze opsteker kunnen we in ons dorp heel goed gebruiken. Heel fijn dat hiermee ons dorp ook eens positief in het nieuws is. De top in onze regio is als volgt: 1. Daarlerveen, 7,72;  2. Oldenzaal, 7,62; 3. Winterswijk West, 7,58; 4. Holten 7,54; 5. Hengelo Gezondheidspark, 7,50. Klik op de link voor het grote overzicht. 

Provincie kijkt naar Bruineveld

Op vrijdag 16 februari heeft de Provincie Overijssel een belangrijk bericht geplaatst op haar website. Het betreft het voornemen van een energiepark bij Daarle (Bruineveld).  Klik op de knop om deze berichtgeving te lezen. 

Belevingshuus

Het Belevingshuus biedt beleef- & snoezel-arrangementen voor mensen met een verstandelijke beperking & kinderen met een ontwikkelingsachterstand samen met hun familie of begeleider. Deze worden aangeboden in de boerenschuur die geheel seizoensgebonden ingericht is. Met 'Suus aan Huus' komt het Belevingshuus op locatie met muziek en/of themagerichte activiteiten. Geschikt voor kinderen, mensen met een verstandelijke beperking & mensen met dementie. Het Belevingshuus biedt workshops rondom belevingsgericht werken, om mensen te inspireren & ideeën te geven die gelijk toe te passen zijn. Zowel thuis als op het werk. Klik op deze link voor meer informatie. 

Statistieken Daarlerveen

Zo nu en dan is het handig om wat meer over Daarlerveen te weten. Wij maken daarbij gebruik van de website Allecijfers.nl. Zij geven in een mooi overzicht informatie over ons dorp. Hoeveel inwoners zijn er? Wat is de oppervlakte van ons dorp? Hoeveel woningen zijn er? Hoeveel auto's en hoeveel bedrijven? Wat is de gemiddelde woningwaarde en wat voor woningen vinden we eigenlijk in ons dorp? Hoe is de leeftijdsopbouw? Kortom er is veel informatie te vinden. Wilt u ook eens duiken in die cijfers? Klik dan op de link om ze te raadplegen. 

Prachtfoto

Deze mooie foto van de opkomende zon werd door een van onze bestuursleden gemaakt op zondagmorgen 21 januari en ingestuurd naar RTL. 's Avonds begon het weerbericht van deze zender met de foto van de rode lucht en de weerspiegeling op het nog aanwezige ijs in het kanaal in Daarlerveen. 

Samenvatting Uitkomsten Enquête Woningbouw

In het najaar 2023 hebben inwoners van 16 jaar en ouder de mogelijkheid gehad om de woningbehoefte-enquête in te vullen.
In totaal hebben 136 respondenten in de leeftijd van 16 - 80 jaar en ouder de moeite genomen om de enquête in te vullen (waarvan 1 schriftelijk, deze is digitaal verwerkt). Eveneens is dit percentage qua leeftijdsopbouw vergelijkbaar naar rato van inwoners naar leeftijd, zodat een reële behoefte zichtbaar is qua levensfase en woonwensen, waardoor uitkomst als representatief kan worden beschouwd. Uit de enquête blijkt dat het merendeel voorkeur geeft aan een koopwoning in Daarlerveen en zij hier graag willen blijven wonen (meer dan de helft van de respondenten). De mensen die in een huurwoning willen wonen, geven de voorkeur voor een sociale huurwoning. Niet voor iedereen is het mogelijk om in deze prijssector te huren, vanwege de inkomensgrenzen.
De samenvatting van de uitkomsten kunt u lezen door de link aan te klikken. De uitkomsten van deze enquête delen we met de gemeente Hellendoorn en Reggewoon, de woningbouwcoöperatie in onze gemeente. Deze gegevens worden meegenomen in de plannen betreffende woningbouw voor de komende jaren. 

Agrarische Nieuwsbrief Hellendoorn

De december-editie van de Agrarische Nieuwsbrief van onze gemeente delen we graag met u. In dit nummer komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: Veiligheid in het buitengebied; Combinatie Rood-voor-Rood; Landelijke beëindigingsregelingen; Akkerranden. Klik op onderstaande link om deze nieuwsbrief te lezen. 

Principeverzoek Coöperatie Duurzaam Daarlerveen

Coöperatie Duurzaam Daarlerveen heeft samen met de energiecoöperatie van Daarle een principe verzoek ingediend bij de provincie Overijssel voor de bouw van windmolens in de gemeente Hellendoorn. “De komst van windmolens lijkt onvermijdbaar, dan maar beter in eigen beheer met 100% lokaal eigendom”, zo is de gedachte.

De laatste maanden waren er de nodige ontwikkelingen op het gebied van provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. windenergie. In de raadsvergadering van 19 december 2023 heeft de gemeenteraad van Hellendoorn het windbeleid vastgesteld. Ook het amendement waarin de gemeente kiest voor 100% lokaal eigendom is aangenomen. Zodoende kwam de weg vrij voor het aanvragen van een vergunning voor het bouwen van windmolens in de zoekgebieden. Belangrijk is dat hierbij een deel van de landerijen aan de westkant van de Stouwe is aangewezen als zoekgebied. De kans dat hier uiteindelijk windmolens komen te staan is daarmee aanzienlijk vergroot. Een aantal commerciële partijen hebben al plannen ingediend voor de bouw van windmolens op deze locatie. Daarom heeft de Coöperatie samen met de energiecoöperatie van Daarle besloten zelf plannen te ontwikkelen en gaan zij dus actief aan de slag.  Meer informatie vindt u door te klikken op deze link

Elektrificatie Spoorbaan

De Provincie Overijssel doet onderzoek naar de mogelijkheid om de spoorlijn van Almelo naar Hardenberg te elektrificeren. Dat baanvak is onderdeel van het Nederlandse hoofdrailnet. Nieuwe aanleg van railinfrastructuur wordt gewoonlijk medegefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Minister Harbers heeft besloten om af te zien van het meebetalen. Reizigersvereniging ALMA kan zich niet vinden in dat besluit. Via deze link komt u bij hun persbericht. 

Wet voorkeursrecht gemeenten

De gemeente Hellendoorn heeft door middel van een brief de bewoners van de Nieuwstraat (even nummers) en de Brugstraat laten weten dat de landbouwgrond achter hun woningen opgelegd is met de Wet voorkeursrecht gemeenten. Dit betekent dat als de eigenaren de gronden willen verkopen, ze deze eerst te koop moeten aanbieden aan de gemeente. 

Er ligt nog geen concrete visie op de ontwikkeling van deze gronden. De gemeente zoekt in ons dorp naar plaatsen waar woningbouw mogelijk kan zijn. Op deze manier houdt de gemeente de regie en sturing. Er wordt daarmee grip gehouden op de grondmarkt. In de gemeenteraad van 19 december is de gemeente akkoord gegaan met het opleggen van de WVG op deze gronden. De standpunten en aanvullingen van omwonenden en PB worden meegenomen in het traject van woningen bouwen in ons dorp.

Zonnig Nonkeswijk

Coöperatie Duurzaam Daarlerveen organiseerde een informatieavond op woensdag 29 november in 't Trefpunt over het eerste gezamenlijke zonnedak van Daarlerveen. Met een groep inwoners in en rond Daarlerveen wil de Coöperatie groene stroom opwekken op het dak van Luchtdichtshop BV. aan de Nonkeswijk. Het gaat om 174 panelen die 60.277 kWh opwekken. Goed voor 15 huishoudens. De minimuminvestering is 300 euro per paneel.  Klik op deze link voor meer informatie. 

De 112NL app

Tijdens één van de AED cursussen is gesproken over het gebruik van de 112NL app. In geval van nood kun je altijd 112 bellen, of je kunt gebruik maken van de 112NL app. 112NL is de officiële app van de politie, brandweer en ambulance. Als je via de 112NL belt, stuur je extra gegevens naar de meldkamer. Hierdoor kan de meldkamer je sneller en beter helpen. Bovendien deelt je telefoon automatisch je locatie met de meldkamer. Een aanrader. Zie ook de informatie die onder deze link te vinden is. 

Belangrijk nieuws van Alma

De reizigersvereniging Alma die zich met hart en ziel inzet voor het instandhouden en verbeteren van de treinverbinding tussen Almelo en Mariënberg/Hardenberg heeft zojuist een nieuwsbrief gepubliceerd. Bij het lezen van deze nieuwsbrief zijn we geschrokken over het bericht dat wellicht voor een periode van twee jaar er geen treinen rijden maar dat er bussen worden ingezet. Daar moet je toch niet aan denken. Alma is dringend op zoek naar een nieuwe secretaris. Wie weet dat u na het lezen van de nieuwsbrief zich geroepen voelt om u aan te melden? Klik op deze link om de nieuwsbrief te lezen. 

Als u nog geen lid van de reizigersvereniging bent, roepen wij u op om lid te worden. Dit in het belang van onze spoorlijn. 

Dat het lang duurt weten we inmiddels maar al te goed. Wij verwachten dat er nu een definitief plan komt dat ervoor zorgt dat de mensen echt geholpen worden. De tijdlijn die de provincie hanteert is de lezen door het aanklikken van deze link.

Van telegrafie tot 5G

Op 17 november bestond Internet 35 jaar in Nederland. KPN heeft een overzicht van de geschiedenis gemaakt van de telecommunicatie in ons land. Al sinds 1881 dit bedrijf actief.  Van telegraaf tot 5G en van telefoniste tot Internet of Things. De rijke geschiedenisis nauw verbonden met die van ons land. Bekijk de meest gedenkwaardige momenten van 1881 tot aan nu door het aanklikken van deze link

Eerder nieuws

Fris en feestelijk: Koningsavond 2024 🎉

Op Vrijdag 26 april 2024 van 17:00 tot 21:00 uur organiseert de Oranje Commissie Daarlerveen een gezellige avond vol vertier de inwoners van Daarlerveen! Jong én oud kunnen genieten van spannende spellen.
Je hoeft niet te koken, want er zijn hapjes en drankjes te koop. Kom vooral verkleed naar dit spektakel en zorg dat je schone kleren bij je hebt voor naderhand.
Dit alles vindt plaats op het terrein van VV Daarlerveen. Bovendien is de toegang gratis en de kinderen worden verwend met popcorn of een suikerspin en er is levensgrote ranja koe.
Er zal een zeskamp georganiseerd worden en voor de kinderen is er een kidsplayground met spellen en een mega springkussen
Opgave voor de zeskamp gaat per team van minimaal 3 en maximaal 6 personen.
Opgave via Info@ocdaarlerveen.nl o.v.v. Uw naam, telefoonnummer en aantal deelnemers
Zet deze koninklijke avond alvast in je agenda, want het belooft een geweldige belevenis te worden! Tot dan!

Klik voor het volledige programma op deze link

Ledenvergadering PB Daarlerveen

Snoeihout en Paasvuur

Zo langzamerhand beginnen we met het snoeien van bomen en struiken. Dan is het goed om te weten dat Plaatselijk Belang Daarlerveen dit jaar ook weer voor een Paasvuur zorgt. Wij zetten deze traditie heel graag voort.

Op zondagavond  31 maart, de eerste Paasdag, wordt het vuur aangestoken.

Op zaterdag 30 maart bent u in de gelegenheid om uw snoeihout weer naar de bekende plek aan de Kalkwijk te brengen. Nadere informatie krijgt u via een flyer. 

Straatvolleybaltoernooi 2024

Op 26 februari begint het 38ste straatvolleybaltoernooi. Dit jaar doen er 27 teams mee die zijn verdeeld over vijf poules. Alle wedstrijden worden in 't Trefpunt gespeeld. Elk team speelt twee wedstrijden per avond. De finales worden gespeeld op zaterdag 23 maart.  Dankzij de inzet van veel vrijwilligers kan dit mooie toernooi weer gehouden worden. De programmaboekjes zijn klaar en zijn aan de deelnemende teams verstrekt. De toernooicommissie bedankt de sponsoren en PB Daarlerveen voor hun financiële bijdrage zodat er weer gespeeld kan worden. Wij wensen de deelnemers hele mooie wedstrijden en veel plezier toe. Voor degenen die het toernooi willen volgen is er de mogelijkheid om dit via de app of de website van Tournify te doen. De app moet eerst geïnstalleerd worden op de telefoon. Wilt via de browser het speelschema, de uitslagen en de standen volge? Klik dan op de link. 

Windenergie

Op woensdagavond 14 februari organiseerde de gemeente Hellendoorn een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden. Op deze avond waren ook diverse partijen aanwezig zijn die een rol spelen in het proces, zoals de provincie Overijssel en energiecoöperaties. Deze avond was bedoeld om het beleid van de gemeente uit te leggen en wat dit voor de (betrokken) inwoners gaat betekenen. 

Meer informatie leest u door het aanklikken van deze link

Op vrijdag 16 februari heeft de Provincie Overijssel een belangrijk bericht geplaatst op haar website. Het betreft het voornemen van een energiepark bij Daarle (Bruineveld).  Klik op de knop om deze berichtgeving te lezen. 

En noteer ook alvast deze avonden in uw agenda:

 • Woensdag 28 februari: inloopavond coöperaties over windinitiatief Stouwe in Daarle
 • Donderdag 29 februari: inloopavond coöperaties over windinitiatief Stouwe in 't Trefpunt in Daarlerveen van 19.00 tot 21.00 uur. 

Uitnodiging Visie op Openbare Ruimte

De gemeente Hellendoorn nodigt u uit om mee te denken en te praten over de inrichting van de openbare ruimte in ons dorp. Onze leefomgeving is de openbare ruimte waarin we wonen, werken, ons verplaatsen, elkaar ontmoeten en ontspannen. Een groot deel van ons dagelijks leven speelt hier af. Het is belangrijk dat de openbare ruimte in de gemeente Hellendoorn niet alleen nu, maar ook in de toekomst aantrekkelijk, prettig en veilig is. Om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte in Hellendoorn in de toekomst leefbaar blijft stelt de gemeente een visie op de inrichting van de Openbare ruimte op. Het bureau Hosper Landschapsarchitecten helpt hierbij. 

Wat vindt u belangrijk in de openbare ruimte?

Uw mening is voor ons belangrijk. Daarom wil men, vóórdat ze beginnen met het maken van de visie, een aantal vragen stellen. Wat is de kenmerkende kwaliteit van uw dorp? Hoe wilt u dat de openbare ruimte er in de toekomst uitziet? Wat vindt u belangrijk? En waar maakt u zich misschien wel zorgen over? Waar moeten we rekening mee houden in uw eigen dorp? Welk plein of park gebruiken u en andere mensen graag? Welke straat of plek vind u het mooiste? Op welke plek zou het beter kunnen, en wat zou u daar willen? Zijn er dingen die u mist in de openbare ruimte? Kent u plekken in de openbare ruimte waar ruimte is voor een extra boom of iets anders dat u belangrijk vindt? Heeft u last van hitte of wateroverlast in de straat? De gemeente gaat graag met u in gesprek, zodat zij hier in de visie rekening mee kunnen houden.

Inloopbijeenkomsten

U bent van harte welkom tijdens één van de inloopbijeenkomsten. De ontwerpers van Hosper en de medewerkers van de gemeente Hellendoorn zijn aanwezig om met u in gesprek te gaan. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt binnenlopen op een tijdstip dat u schikt tussen 16.00 en 19.00 uur op woensdag 28 februari in 't Trefpunt. We hopen dat veel inwoners hierbij aanwezig zijn. 

Toneel in Daarlerveen

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 februari is het weer zover. Toneel Daarlerveen bezorgt ons weer twee vrolijke avonden vol variatie. Er kan weer gelachen worden om dwaze sketches en anekdotes, afgewisseld met dansjes en liedjes. De spelers en speelsters zijn al een tijd druk bezig met het instuderen en repeteren van de stukken. We hebben gehoord dat we met zijn allen de boot in dreigen te gaan..... We zijn benieuwd.

De informatie over de begintijden en de entreeprijs vindt u op de flyer.. We wensen spelers en de bezoekers twee mooie avonden toe. 

Energiepotentiekaart Wind Overijssel 2024

De provincie heeft een Omgevingseffectrapportage (OER Fase 2a) uitgevoerd ter onderbouwing van haar aangepaste windbeleid. OER Fase 2a is bedoeld om de omgevingsbelangen (milieukwaliteit en gezondheid, energietransitie, natuur, landschap en openbare ruimte) evenwichtig mee te nemen in de besluitvorming over het PPE. (Provinciaal Programma Energiestrategie 2024) 

De onderzoeksresultaten zijn visueel inzichtelijk gemaakt in een applicatie.
De oranje gebieden op deze digitale kaart zijn de potentiële gebieden voor windturbines.

Het zijn potentiële locaties voor windturbines als vanuit de huidige regelgeving wordt geredeneerd.

De blauwe gebieden op de kaart zijn de voorkeursgebieden voor grootschalige opwek door windenergie. Deze voorkeursgebieden zijn opgenomen in de ontwerpen van de Omgevingsverordening en het PPE. Deze voorkeursgebieden zijn onder andere gekozen op basis van de inpassingsprincipes van de RES (Regionale Energiestrategie) Hierbij is gekeken naar landschappelijke inpassing. Deze voorkeursgebieden zijn meegenomen in de OER applicatie.

Bovenstaande kaart is een schermafbeelding van ons gebied. Mocht u zich afvragen waarom er aan de oostkant niet is ingetekend? Er is daar een laagvliegroute voor de F16 vliegmachines en in die gebieden kunnen geen windturbines geplaatst worden. 

 

 

De gele gebieden op de kaart zijn clusters van potentiële locaties. Bij inzoomen zijn de clusternummers voor alternatief 200 meter- of 280 meter tiphoogte te zien. De clusternummers zijn terug te vinden in de bijlage van de OER. Let op dat de tiphoogte in de kaartlagenlijst links correspondeert met de tiphoogte van de bijlage van de OER.
Deze kaart heeft dus meerdere lagen en geeft aan waar in de ogen van de provincie Overijssel windmolens geplaatst kunnen worden. Er is dus heel veel informatie in deze kaart gestopt. U moet er wel even voor gaan zitten om deze informatie ook echt in beeld te krijgen. 

Wij raden u daarom aan om deze kaart te raadplegen op een iPad of tablet. Nog beter is om dit op de computer te bekijken. Op de telefoon is het heel erg klein. Klik op de bovenstaande link om naar deze nieuwe kaart te gaan.
Loopt u vast in het gebruik van de app? Neem dan contact op met het team van beleidsinformatie. E-mail: beleidsinformatie@overijssel.nl 
Nog veel meer informatie over het beleid van de provincie Overijssel aangaande energiewinning leest u door het aanklikken van deze link. 

Enquête Woningbouw

De woningmarkt in Daarlerveen zit op slot! Op dit moment zijn er heel weinig tot geen woningen te koop of te huur. Eveneens zijn er geen bouwkavels meer ter beschikking. Ook al is het slechts enkele jaren geleden, hierbij vraagt PB Daarlerveen de inwoners van Daarlerveen deze nieuwe woningbouwenquête in te vullen als u hier graag woont of graag wil wonen en u 16 jaar of ouder bent. Zodra de uitkomsten bekend zijn, zullen we deze delen met de gemeente en de woningbouwcoöperatie "Reggewoon". De uitkomsten zijn belangrijk om te bepalen welke huizen er in de komende jaren in ons dorp gebouwd dienen te worden. 

Aan het begin van het jaar

Een voortvarend 2024!

Opbrengst collecte

De  collecte na afloop van de kerstviering van PB Daarlerveen op kerstavond  heeft € 268,06 opgebracht voor het Rode Kruis. 
We bedanken alle aanwezigen voor hun bijdrage aan dit goede doel.

We kijken terug op een sfeervolle kerstzangdienst waarin we met elkaar mooie kerstliederen zongen en ds. Lisette van Buuren met ons nadacht over het thema Vrede op Aarde.

Op de foto zien we Serge Kleinjan die "De Oale Roop" liet klinken op zijn midwinterhoorn.

Met deze oude klanken gaan we de kerstdagen in. 

AED cursus

Op woensdag 15 en donderdag 16 november vonden de AED herhalingscursussen weer plaats in 't Trefpunt in Daarlerveen. Maar liefst 37 mensen hadden zich hiervoor aangemeld. Onze dank gaat uit naar Mark Hekman voor de organisatie van deze herhalingscursus. PB nam als altijd de kosten voor haar rekening als ook de koffie en thee die geserveerd werden. We hopen dat alle deelnemers een leerzame avond hebben gehad. 

Inloopavond met gedeputeerde en leden PS Overijssel

Op dinsdagavond 21 november vond een inloopavond voor bewoners en ondernemers plaats om in gesprek  te gaan met gedeputeerde Martijn Dadema, medewerkers van de provincie Overijssel, Statenleden, gemeenten en stichting Kant nog Wal over de afhandeling van de schades aan huizen langs het Kanaal Almelo-De Haandrik.  Bewoners konden hun mening geven over de aanbevelingen en de voorstellen die gedaan zijn n.a.v. het rapport van Mona Keijzer  Statenleden kunnen deze nog meenemen in hun besluit. Op die manier konden de  bewoners invloed uitoefenen. 

De provincie kon op deze avond nog niet precies vertellen wat het voorstel voor bewoners gaat betekenen. Dat komt omdat de Statenleden er eerst nog een besluit over moeten nemen.  Deze avond kon er dus nog invloed worden uitgeoefend op dat besluit.

Tijdens deze bijeenkomst waren veel mensen aanwezig. Er werden goede vragen gesteld en er was een open houding. De heer Daderma ging echt in gesprek met de mensen en hij nam er ruim de tijd voor. Jammer dat van de veertien partijen in onze Provinciale Staten er slechts zes aanwezig waren. Wij gaan ervan uit dat zij de voorstellen van harte steunen. 

Wat er nog volgt

 • Woensdag 29 november: commissievergadering
  De commissie Verkeer en Vervoer bespreekt het Statenvoorstel. Dit is het eerste moment dat Statenleden het Statenvoorstel bespreken. U kunt de commissievergadering live bijwonen of meekijken via deze website.
 • Woensdag 13 december: behandeling in PS-vergadering 
  Provinciale Staten behandelt het Statenvoorstel in de PS-vergadering. Dat betekent dat de Statenleden het voorstel bespreken. De Statenleden nemen na de bespreking een besluit of ze vragen om een aanpassing van het voorstel. U kunt de PS-vergadering live bijwonen of meekijken via deze website. 

Live radio uit Daarlerveen

Van woensdagavond 15 november tot en met zondagavond 17 november werd er non-stop muziek gespeeld door Brom en Ruis vanuit 't Trefpunt in Daarlerveen. Verschillende sponsoren maakten deze marathonuitzending mogelijk. Even binnenlopen en eens kijkje binnen nemen om de uitzending bij te wonen, werd zeer gewaardeerd.  Gezellig was het zeker.  

Intocht Sinterklaas

Op zaterdag 18 november kwam Sinterklaas met zijn roetveegpieten om 14.30 uur aan in Daarlerveen. De Oranjecommissie is druk bezig geweest met alle voorbereidingen om er een geweldig leuk kinderfeest van te maken. Dat is uitstekend gelukt. Onze dank daarvoor. Klik op deze link om de RTV Oost reportage van de intocht in ons dorp te bekijken. We wensen iedereen een hele fijne Sinterklaastijd toe. 

Mona Keijzer  presenteert haar voorstel

Op vrijdagmorgen 1 september was de zaal waar Mona Keijzer haar  voorstellen presenteerde  betreffende de verdere afhandeling van de schade aan veel huizen langs het Kanaal Almelo-De Haandrik, eigenlijk te klein om alle mensen een zitplaats te bieden. Voorstellen die moeten leiden tot herstel van vertrouwen en het bieden van toekomstperspectief. De regionale en landelijk pers was aanwezig om te horen wat de aanbevelingen zijn. 

"Ik ben niet Vrouwe Justitia, geen hydroloog en ook geen schade-expert" zo begon zij haar verhaal. Met andere woorden op bepaalde stoelen ben ik niet gaan zitten. Haar aanbevelingen kunt u lezen in het boekwerkje dat u kunt ophalen bij ons Kulturhus 't Trefpunt. Op woensdag 13 september zal mevrouw Keijzer haar verhaal nogmaals houden voor de Statenleden van onze provincie. 

Spannend werd het toen professor van Baars bij het stellen van een vraag concludeerde dat het rapport dat Bureau Deltares over de ontstane schade maakte, een zuivere afhandeling van de schade in de weg staat. Alleen de Statenleden kunnen ervoor zorgen dat dit onderzoek de prullenbak ingaat. Professor van Baars publiceerde op 26 augustus zijn toetsing van het rapport van Deltares waarin hij concludeert dat er veel missers en hiaten in het rapport van Deltares staan. Mevrouw Keijzer haalt zowel Deltares en van Baars in haar publicatie aan. 
Hoe het ook zij voor PB Daarlerveen is een belangrijke aanbeveling dat er een efficiënte buitendienst met een bestuurlijk kopstuk komt en één aanspreekpunt die de dossiers afhandelen met gekwalificeerde aannemers die verstand van zaken hebben. 

Voor PB Daarlerveen is ook van belang wat de stand van zaken is betreffende de eventuele waterwinning door Vitens in ons gebied. Mona Keijzer adviseert dat alle instanties helder en duidelijk moeten communiceren wat ze in de komende tijd gaan doen.

Klik op onderstaande knop om het hele voorstel van Mona Keijzer te lezen. 

Nu is het aan de Statenleden en Gedeputeerden om te laten zien dat ze deze voorstellen serieus nemen of niet. Wij kijken uit naar een voortvarend optreden van onze volksvertegenwoordigers in de provincie. Een dure plicht. Gaan ze het vertrouwen herstellen?

Ouderenreis op dinsdag 26 september 2023

De Stichting Ouderenreizen Daarlerveen heeft weer een mooie verrassingsreis in petto op dinsdag 26 september. Het vertrek is om half negen bij De Schoof aan de Brugstraat. 
Natuurlijk is er een koffietafel, een lunch en aan het eind van de dag een diner.

Dankzij de subsidie van de Ambassadeurs van de Duurzaamheid (voorheen de mannen van het oud-papier) kunt u al mee voor 35 euro. 

Het belooft een zeer gezellige dag te worden. In de dorpskrant zat een opgavenformulier met alle informatie. Goede reis en een gezellige dag wensen we de deelnemers van harte toe. 

De gele bus van NPO 1's  "5 dagen" kwam even terug

Dinsdagavond 18 juli keerde de bus van het NPO radio 1 programma "Vijf dagen" voor één keer terug naar Daarlerveen. Er werd teruggeblikt op hun bezoek in april van dit jaar. En wat  de nieuwste ontwikkelingen rondom de kanaalproblematiek, werden besproken.
In de zomereditie van de dorpskrant staat een interview met presentatrice Jo van Egmond over haar eerste ervaringen met Daarlerveen.

Mona Keijzer start haar onderzoek in juni 

Mona Keijzer is in de eerste week van juni drie dagen in Vriezenveen en omgeving. Ze gaat in gesprek met gedupeerden van het kanaaldrama. Vorige maand werd de oud-politica aangesteld als onafhankelijk bemiddelaar tussen de bewoners en de provincie Overijssel. De focus van deze eerste gesprekken ligt op het beter in beeld krijgen van wat er aan de hand is. Keijzer wil dan ook graag van omwonenden en ondernemers horen wat er gebeurd is waardoor het vertrouwen in de overheid gedaald is en wat zij nodig hebben om verder te kunnen. Keijzer benadrukt in de uitnodiging aan omwonenden dat er tijdens de gesprekken ook andere gerelateerde zaken aan haar kunnen worden meegegeven.

 Het vertrouwen van de 400 slachtoffers, die hun huizen zagen verzakken of scheuren nadat er door de provincie aan het kanaal voor hun deur werd gewerkt in de provincie Overijssel is tot het nulpunt gedaald. Op initiatief van BBB is Keijzer als onafhankelijk bemiddelaar gevraagd uit te zoeken hoe dat vertrouwen hersteld kan worden.

„Het doel van de gesprekken is niet alleen om de feitelijke situatie scherper te krijgen, maar ook om de persoonlijke ervaringen van de verschillende betrokken partijen beter te begrijpen”, aldus Keijzer. „Hierbij vind ik het belangrijk om te beginnen met de omwonenden en ondernemers die schade hebben aan hun huizen en panden.”

De komende maanden gaat Keijzer in gesprek met (vertegenwoordigingen van) inwoners en ondernemers, de provincie, mede-overheden, belangenorganisaties en uitvoeringsorganisaties. Eerst over wat er aan de hand is. Daarna over wat nodig is om weer verder te kunnen.

‘Niet met praten alleen op te lossen’
Haar ideeën daarover deelt ze uiterlijk 1 september met de Provinciale Staten. Keijzer: „Ik realiseer mij dat met praten alleen niet alle problemen zijn opgelost. Daar is meer voor nodig. De komende tijd ga ik helder proberen te krijgen wat dan. Ik hoop dat het lukt om vertrouwen op te bouwen om weer met elkaar verder te kunnen.” (Bron: Dagbad Tubantia)

Dodenherdenking 4 mei 2023

Ook dit jaar konden we veel inwoners welkom heten bij de dodenherdenking bij ons kleine en bescheiden monument. Na het luiden van de klokken werd het "Signaal Taptoe" geblazen door Rutger Kerkdijk en hielden we twee minuten stilte. Een bloemstuk namens basisschool De Veenbrug werd gelegd door Femke en Ranomi. Zij droegen ook een gedicht voor. Er werden kransen gelegd namens de gezamenlijke kerken, Plaatselijk Belang en de gemeente Hellendoorn. Daarna was er gelegenheid voor de aanwezigen om bloemen te leggen. Wethouder Egbert Nijenbanning hield een korte toespraak. De herdenking werd afgesloten met het Wilhelmus. 

Dank aan allen die deze herdenking mogelijk hebben gemaakt.  

De 5 Dagen NPO radio 1 zitten erop

Voor een samenvatting van het programma kunt u op de volgende knop klikken. 

Zaterdag 22 april 2023. De live uitzendingen van het NPO Radio 1 radioprogramma "5 Dagen" zitten erop. We bedanken in het bijzonder Jo, Karlijn, Mirthe en Astrid en andere medewerkers van de NTR/PowNed,  dat zij in de week van 17 - 21 april volop aandacht hebben besteed aan het "Kanaaldrama" dat veel inwoners langs het kanaal in meerdere dorpen zo enorm belast. 
Plaatselijk Belang Daarlerveen en Stichting Kan Nog Wal  zijn zich ervan bewust dat dit onderwerp onder de aandacht van de statenleden, gedeputeerden en ambtenaren in het Provinciehuis in Zwolle moet worden gehouden. Met de aanstelling afgelopen week van mevrouw Mona Keijzer als bemiddelaar in het conflict is een eerste stap gezet. Goed om te constateren dat alle partijen de BBB motie hebben aangenomen. Het was uniek dat er in één week zoveel aandacht was voor ons dorp op de landelijke radio. Wij hopen en verwachten dat dit bijdraagt  aan de uiteindelijke oplossing. 

75 jaar VV Daarlerveen

De voetbalvereniging is jarig! 1 juli 2023 vieren zij hun 75 jarig bestaan.

Om dit te vieren hebben we voor leden en niet leden een heerlijk jubileumweekend georganiseerd. De voorbereidingen zijn al een lange tijd aan de gang, en met dank aan sponsoren en vrijwilligers staat er straks een mooi programma klaar.

 

Op de donderdagavond 13 juli zullen we een receptie houden voor genodigden. De vrijdagavond 14 juli zal er een grote gezellige bingo zijn met prijzen zoals een tv, fiets, weekend weg en een ballonvaart. De avond wordt gezellig gevuld met zangers.

De zaterdagavond 15 juli wordt een knaller. Veel zangers waaronder Marco Schuitmaker met zijn  hit ‘Engelbewaarder’ zal in onze feesttent optreden. Kaartjes kunnen gekocht worden in Daarlerveen bij ’t Trefpunt en ’t Vossenhol.

Iedereen is welkom!

 

Agrarische Nieuwsbrief juni 2023

PB Daarlerveen ontvangt van de gemeente Hellendoorn de Agrarische Nieuwsbrief. Bent u benieuwd wat daar in staat? Klik dan om onderstaande knop. 

Steun Motie BBB

Dinsdag, 18 april 2023. PB Daarlerveen steunt van harte de BBB motie die op woensdag 19 april 2023 in de vergadering van de Provinciale Staten van Overijssel wordt besproken. De motie houdt in dat er een bemiddelaar en verzoener wordt aangesteld. Het doel is om het vertrouwen in de provincie te herstellen.  De bewoners van de huizen met schade veroorzaakt door de werkzaamheden aan het kanaal willen verder met hun leven. "Het gaat hierbij ook over veiligheid en onzekerheid. Mensen voelen zich niet gehoord en niet gezien. Behalve het puur praktische dat de schade hersteld moet worden, is het nog nog veel belangrijker dat mensen weer vertrouwen in de overheid krijgen en serieus genomen worden", aldus Carla Evers de fractievoorzitter van de BBB in de Staten van Overijssel. De voorgestelde bemiddelaar is mevrouw Mona Keijzer, oud-staatsecretaris van het CDA. Wij hopen en verwachten dat alle partijen de ingediende motie zullen steunen. Klik op de button om de motie te lezen. 

Opening op vrijdag 14 april

Met man en macht is er de afgelopen weken gewerkt aan de nieuwe inrichting van Kulturhus 't Trefpunt. De zaal kreeg een totale make-over. Op vrijdagmiddag 14 april werd 't Trefpunt feestelijk heropend. De vele gasten en inwoners van Daarlerveen konden onder het genot van een hapje en een drankje het resultaat bekijken. Iedereen was het met elkaar eens: het is heel erg mooi geworden. Een kulturhus om trots op te zijn. Onze felicitaties gaan uit naar Harmen en Manon en hun team. 

Paasvuur 2023

Op eerste Paasdag werd 's avonds om acht uur het Paasvuur van PB Daarlerveen aangestoken. Veel mensen hebben deze avond genoten van deze aloude traditie. We bedanken iedereen die heeft meegeholpen om ook dit jaar weer voor een mooi Paasvuur te zorgen. In het bijzonder gaat onze dank uit naar de grondeigenaar die zijn land beschikbaar stelde. We bedanken ook de gemeente Hellendoorn voor hun support. De mooie kaart die we van wethouder Dubbink kregen waarop stond dat ze blij is dat we deze traditie voortzetten, waarderen we zeer. We zetten ook volgend jaar de organisatie van het Paasvuur in ons dorp graag voort. 

De opbouw 

Eindrapportage Onderzoek Schadeafhandeling Kanaal

In opdracht van de gemeente Hellendoorn en Twenterand heeft onderzoeksbureau I&O Research uit Amsterdam een onderzoek gedaan naar hoe de schadeafhandeling door de Provincie Overijssel wordt beleefd. Op woensdag 29 maart werd dit rapport in Het Punt in Vroomshoop gepresenteerd in aanwezigheid van burgemeesters en wethouders van de genoemde gemeenten. Er was gelegenheid tot het stellen van vragen. De gemeente Hellendoorn komt binnenkort met aanvullende informatie. De gemeente heeft geen actieve rol in de schaderegeling. Er is echter een team van ongeveer 10 mensen aangesteld dat onze inwoners hulp kan geven en assisteren  Ook inwoners die het emotioneel moeilijk hebben met alles wat ze meemaken, raden we aan om contact op te nemen met de gemeente. 

Hieronder vindt u allereerst een samenvattend filmpje die de resultaten in grote lijnen weergeeft. De getallen en de cijfers die worden gegeven spreken voor zichzelf. Daarna vindt u het volledige rapport van I&O Research. 

Groen licht voor een nieuwe school

Goed nieuws. Op dinsdagavond 28 maart is bij de gemeente Hellendoorn een debatronde geweest en alle partijen reageerden positief op het naar voren halen van de nieuwbouw van De Veenbrug. Op 4 april beslist de gemeente definitief over de nieuwbouw. Dit is tijdens die vergadering een hamerstuk. Als Plaatselijk Belang feliciteren we Stichting "Ieder kind telt" met dit goede nieuws. We hopen dat deze nieuwbouw heel veel mooie kansen biedt voor de leerlingen, het team als ook voor ons dorp.

Tegenwind ontvangt raadsleden

Nu de provincie Overijssel de gemeenten heeft opgedragen om plekken aan te wijzen waar eventueel windmolens geplaatst kunnen worden, heeft Stichting "Tegenwind" een groot aantal raadsleden van de gemeente Hellendoorn uitgenodigd en rondgeleid door onze omgeving. De stichting heeft de raadsleden uitgelegd waarom het niet wenselijk is om windmolens in dit gebied te plaatsen. Door te klikken op de knop, ziet u de presentatie "Welkom in onze achtertuin".

 

Op werkbezoek

Amper bekomen van een voor de BBB grootse verkiezingsuitslag bracht Caroline van der Plas op maandag 20 maart op uitnodiging van Stichting "Kant nog Wal" een werkbezoek aan Daarlerveen en Vroomshoop om met eigen ogen te zien en te horen wat de impact is voor de huizen en mensen van de schade veroorzaakt door de werkzaamheden aan het kanaal Almelo - De Haandrik . 
Al voor de verkiezingen heeft PB Daarlerveen een oproep gestuurd aan alle kandidaten die op de kieslijst staan voor de Provinciale Staten. Naar onze mening moet de provincie veel meer doen om de mensen te helpen die schade hebben opgelopen aan hun huizen vanwege het uitdiepen van het kanaal Almelo - de Haandrik en het aanbrengen van nieuwe damwanden. Deze brief kunt u lezen door deze link aan te klikken.

Nieuwe zendmast

Van vrijdag 24 maart tot en met vrijdag 12 mei wordt er een nieuwe 5g zendmast gebouwd op het terrein bij de voetbalvereniging. 
Wij zijn hier heel blij mee omdat daarmee eindelijk het dorp van de slechte ontvangst in delen van ons dorp af is. In deze periode kan er wel wat hinder ontstaan op de toegangsweg en parkeerplaats van VV Daarlerveen. 

Open brief aan de kandidaten Provinciale Staten

Het bestuur van het Plaatselijk Belang Daarlerveen heeft gemeend een open brief te moeten schrijven aan alle kandidaten die op de kieslijst staan voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in Overijssel.
Naar onze mening moet de provincie veel meer doen om de mensen te helpen die schade hebben opgelopen aan hun huizen vanwege het uitdiepen van het kanaal Almelo - de Haandrik en het aanbrengen van nieuwe damwanden. 
U kunt deze brief lezen door op de button te klikken. Wij hopen van harte dat in de komende termijn er volop daadkracht en verantwoordelijkheid wordt getoond door onze provinciale bestuurders. 

Huize uit de Kunst blijft !

Daarlerveen, 15 februari 2023. Onderstaand bericht kregen we van de medewerkers van Huize uit de Kunst. Wat zijn we blij met dit goede nieuws. We sluiten ons helemaal aan bij de deze woorden en we willen alle Daarlerveners die hun handtekening hebben gezet onder onze oproep aan Stichting Philadelphia om Huize uit de Kunst open te houden,  heel hartelijk bedanken voor hun steun.
-----
Wat hebben we lang op dit bericht gewacht: de voorgenomen sluiting van Huize uit de Kunst gaat niet door.

Op alle mogelijke manieren is het afgelopen jaar door familie, belangenvertegenwoordigers, team, bewoners van Daarlerveen en jullie als vrijwilligers tijd en energie gestoken in het afwenden van de sluiting - en het is gelukt!
Meer informatie volgt via andere kanalen maar dit blije bericht willen we natuurlijk graag met jullie delen.

Standpunt Fietspad Daarlerveen-Daarle

De gemeente Hellendoorn stelde Plaatselijk Belang Daarlerveen de vraag of wij een standpunt wilden formuleren aangaande een veilige route tussen Daarle en Daarlerveen. De gemeente heeft een onderzoek gedaan naar de veiligheid en verkeersdrukte op de Daarlerweg en Groeneweg. Samen met die uitslag en ons standpunt en dat van PB Daarle zal er een advies worden samengesteld dat naar het college van Burgemeester en Wethouders zal gaan. Ons standpunt kunt u lezen door op de rode knop te klikken. 

Coöperatie Duurzaam Daarlerveen

Op woensdagavond 26 oktober presenteerde de Coöperatie Duurzaam Daarlerveen zich in 't Trefpunt aan de inwoners van Daarlerveen. De coöperatie Duurzaam Daarlerveen wil actief bijdragen aan de energietransitie door te investeren in duurzame projecten. Van de opbrengsten zal een deel direct worden geïnvesteerd in groene maatschappelijke doelen in en rond Daarlerveen.
De aanzet tot de Coöperatie is gedaan door de “Werkgroep energietransitie” van het Plaatselijk Belang Daarlerveen. Zij hebben de eerste stappen gezet en externe contacten gelegd om tot een coöperatie te komen. Ook hebben zij gezorgd voor een bestuur. Het bestuur is daarna slagvaardig te werk gegaan om de coöperatie daadwerkelijk gestalte te geven. Sinds 12 april 2022 is de coöperatie officieel geregistreerd onder de naam Coöperatie Duurzaam Daarlerveen u.a. Het bestuur wordt gevormd door:
Sonny Marsman, Harry van der Meer en Bart Groothaar.

Tijdens deze avond kwam de oproep om lid te worden van deze coöperatie. Zowel particulieren, als instanties en bedrijven kunnen lid worden. Plaatselijk Belang Daarlerveen ondersteunt deze oproep van harte. Lid worden kan al voor een gering bedrag. Voor meer informatie wijzen we u op hun website. Daar kunt u zich aanmelden als lid en leest u meer over het doel en de plannen van Duurzaam Daarlerveen.

Klik op de rode knop om naar de website te gaan. 

Klik op de blauwe knop om naar de Facebook pagina te gaan.

Geschiedenis Daarlerveen

Onze geschiedenispagina breidt zich gestaag uit. Eind mei hebben we twee verhalen van de hand van Ruud Eggink geplaatst: "In het veen van Daarle" en "Een oud schriftje uit Daarlerveen". Zeer informatief en leuk om te lezen. Op dezelfde pagina hebben we twee films geplaatst. De eerste brengt de geschiedenis in beeld van de grootste bankoverval in Nederland ooit, waarbij een hooiberg in Daarlerveen een belangrijke rol speelt. Verder een film uit 1967 die een beeld oproept van de jaren zestig in ons dorp. 

Nu of nooit? Meld u zich aan!

1 Juni 2023. Wij roepen de inwoners van Daarlerveen die schade aan hun huis hebben vanwege de kanaalwerkzaamheden op zich aan te melden voor een gesprek met mevrouw Mona Keijzer die onderzoek doet als onafhankelijk bemiddelaar. ( Zie ook het onderstaand bericht.)  Op woensdag 7 juni is zij in 't Trefpunt om het gesprek met u aan te gaan. Wij denken dat dit onderzoek gaat helpen om verder te komen in deze slepende kwestie tussen de provincie Overijssel en de inwoners met schade aan hun huis. Daarom ons dringende verzoek: Meld u zich aan via het dit mailadres: contact@secretariaatmonakeijzer.nl

Dodenherdenking donderdag 4 mei

Eind april krijgen de inwoners van Daarlerveen de onderstaande uitnodiging in de bus. Op donderdag 4 mei houden we weer onze dodenherdenking bij het monument op de hoek van de Spoorstraat-Kerkstraat. Wethouder Egbert Nijenbanning van de gemeente Hellendoorn zal een overdenking houden. Ranomi en Femke leggen een bloemstuk namens basisschool De Veenbrug. Ook voor anderen is er gelegenheid om bloemen bij het monument te leggen. 

Koningsnacht

De Oranjecommissie van Daarlerveen heeft voor woensdag 26 april en donderdag 27 april twee griezelige activiteiten op het programma staan. Opgave hiervoor is verplicht. Klik voor meer informatie op de afbeelding.

Motie unaniem aangenomen

Woensdag 19 april 2023. Nu de motie van de BBB om een bemiddelaar aan te stellen in de voortslepende kwestie tussen de gedupeerden en de provincie Overijssel over de afhandeling van de schade aan hun huizen ten gevolge van de in opdracht van de provincie uitgevoerde werkzaamheden aan het kanaal Almelo-De Haandrik unaniem is aangenomen, kan mevrouw Mona Keijzer aan de slag.

Haar opdracht om het vertrouwen te herstellen zal niet eenvoudig zijn. Door het voeren van gesprekken met alle partijen en ter plekke te komen kijken zal haar duidelijk worden wat hier speelt en waar het in onze ogen vreselijk mis is gegaan. Wij wensen mevrouw Keijzer wijsheid toe bij de uitvoering van haar opdracht. Vooral het antwoord op het volgende deel van opdracht is voor velen het belangrijkste: "Op welke wijze de schades ook daadwerkelijk op korte termijn kunnen worden hersteld en/of gecompenseerd, welke wijze van samenwerking tussen alle betrokkenen bijdraagt aan het vertrouwen en hoe het gebied weer toekomstperspectief kan worden geboden?"


In september wordt haar rapport met aanbevelingen verwacht. 
Al voor de verkiezingen hebben we aan alle kandidaats Statenleden een brief gestuurd en daarin onze verwachting uitgesproken richting de Provinciale Staten. Klik op deze link om die brief te lezen. De eerste stap is nu gezet en daar zijn we blij mee. 

Paasvuur 2023

Feestweek 2023

In samenwerking met de Oranjecommissie organiseert 't Trefpunt een mooie feestweek in ons dorp. Van 30 maart tot en met 10 april vinden er talrijke activiteiten en festiviteiten plaats. We weten zeker dat deze feestweek zal leiden tot gezellige ontmoetingen van ons dorpsgenoten. We wensen de organisatie veel succes en de deelnemers heel veel plezier toe. Klik voor het programma op de onderstaande knop. 

Bloemrijke akkerranden

In navolging van het bloemrijke akkerranden project in Haarle, stelt de Gemeente Hellendoorn in 2023 voor alle bewoners van haar buitengebied een vergoeding beschikbaar voor de aanleg en het onderhoud van bloemrijke akkerranden. Dit doet zij om de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten. Wilt u meedoen? Klik dan op de onderstaande knop. Aanmelden kan tot 15 februari 2023.

Handtekeningen overhandigd

Grote dank

Op dinsdag 3 januari hebben we 171 formulieren met daarop 260 handtekeningen overhandigd aan de heer Joris Veldmaat, interim-manager van Huize uit de Kunst. De handtekeningenactie hebben we opgezet om Stichting Philadelphia te overtuigen dat Huize uit de Kunst in Daarlerveen moet blijven. Huize Uit de Kunst is een woonvorm voor mensen met een beperking.  
We hopen van harte dat deze actie bestuur en directie zal doen besluiten dat in het belang van de bewoners van Huize uit de Kunst de locatie open blijft.

Wij denken dat Huize uit de Kunst de plek is waar de bewoners zich thuis voelen en een uitstekende zorg ontvangen. Huize Uit de Kunst maakt integraal onderdeel uit van ons dorp. Het huis biedt een prachtige en veilige woning waar de inwoners zich thuis voelen in een vertrouwde omgeving waarbij zij zich door buurt en dorp gesteund weten. 

Voor de kerst krijgen alle inwoners van Daarlerveen een oproep om hun handtekening te plaatsen op een brief waarin Plaatselijk Belang Daarlerveen de Stichting Philadelphia oproept om af te zien van het voornemen om Huize uit de Kunst te sluiten. Huize uit de Kunst is een prachtig voorbeeld van een huis waar kleinschalig begeleid gewoond wordt. Al eerder hebben we Stichting Philadelphia laten weten waarom Huize uit de Kunst zo belangrijk is voor de bewoners en voor het dorp. De oproep om een handtekening te zetten kunt u lezen door het document te openen. Ook ons eerder schrijven kunt u hier downloaden. 

Handtekeningenactie
PDF – 44,5 KB 341 downloads
Huize Uit De Kunst En Het Dorp
PDF – 19,3 KB 340 downloads

Wij bedanken alle mensen die hun handtekening hebben gezet en de mensen die veel moeite hebben gedaan om veel handtekeningen op te halen, heel erg hartelijk voor hun inzet en medewerking.

We hopen met z'n allen op een positief besluit en dat Huize uit de Kunst open blijft.

Mooie opbrengst collecte tijdens Kerstzangdienst

We zijn blij te kunnen melden dat de opbrengst van de collecte aan het eind van de Kerstzangdienst op kerstavond, het mooie bedrag van € 228,25 heeft opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor het Leger des Heils die mensen in Nederland die het moeilijk hebben,  helpt door het bieden van onderdak, het aanreiken van kleding en voedsel als dat nodig is. Zij laten als geen ander zien dat we kunnen helpen als we naar elkaar omzien. 

Dorpskrant December 2022

We zijn blij dat het gelukt is dat we in het weekend voor kerst weer een nieuwe dorpskrant huis aan huis konden verspreiden. Maar liefst 62 pagina's gevuld met leuke artikelen om te lezen. Wat staat er in dit decembernummer?

 • Ontwikkelingen betreffende Kulturhus 't Trefpunt
 • Een interview met burgemeester Jorrit Eijbersen
 • Van wie zijn toch die rode busjes? Ach ja: JK Cleaning!!
 • Update over het zonnepark
 • Nieuws van de Oranjecommissie Daarlerveen
 • Nieuws van heel veel clubs en verenigingen in ons dorp
 • En nog veel meer: interviews, mooie foto's, een prijsvraag etc. etc. 

We wensen u veel leesplezier. 

Uitnodiging Kerstzangdienst

Kerstzangdienst PB Daarlerveen

Zet u het alvast in uw agenda of op uw kalender? Op Kerstavond houden we na twee jaar weer een Kerstzangdienst. Het is een dienst voor jong en oud. We zingen bekende kerstliederen en we zingen mee met Sela. Ds. Visser houdt een overdenking en ook Ouderenkoor Zanglust doet mee. De dienst begint om 19.30 uur en De Schoof is om 19.00 uur open. Het thema is deze avond "Verbinding en Saamhorigheid". Twee woorden die alles met omzien naar elkaar te maken hebben. Na afloop is er een collecte waarvan de opbrengst naar het Leger des Heils gaat. 

Dorpskrant wil graag foto's

Half december verschijnt er weer een nieuw nummer van onze dorpskrant. Alle clubs, instanties e.a. krijgen bericht wanneer de kopij binnen moet zijn bij de redactie. We zijn nog steeds op zoek naar mooie foto's van ons dorp. Heeft u de afgelopen maanden een mooie foto geschoten of gaat u die nog maken, stuur deze dan naar ons mailadres: dorpskrantdaarlerveen@hotmail.com. De foto's moeten wel een grote resolutie hebben i.v.m. het afdrukken op papier. Alvast bedankt voor uw en jullie moeite. 

Oproep van de gemeente Hellendoorn

Heeft u schade aan uw pand door de kanaalwerkzaamheden?

Doe mee met het onderzoek!

De gemeente Hellendoorn laat samen met de gemeente Twenterand een onderzoek uitvoeren.

Zij willen graag weten hoe inwoners die langs het kanaal wonen, de schade-afhandeling door de provincie ervaren. Ook zijn zij benieuwd hoe deze inwoners naar de toekomst van hun woonomgeving kijken.

Doe mee!

Het kunt anoniem meedoen aan het onderzoek dat wordt uitgevoerd door I&O Research.

U kunt op verschillende manieren een vragenlijst aanvragen:

 • door een e-mail te sturen naar helpdesk@ioresearch.nl
 • door (gratis) te bellen naar 0800-0191
 • door een bericht te sturen via WhatsApp naar 06-86826208

Vermeld dat het gaat om: Onderzoek schade-afhandeling na werkzaamheden kanaal Almelo-De Haandrik

Wie doen er mee?

Iedereen die maximaal 50 meter van het kanaal woont of werkt, heeft een brief ontvangen. Heeft u met de schaderegeling rondom de kanaalwerkzaamheden te maken en geen brief ontvangen? U kunt alsnog meedoen en een vragenlijst aanvragen. Hierboven staat beschreven hoe u dit doet.

Waarom dit onderzoek

Diverse bewoners aan het kanaal hebben, na werkzaamheden aan het kanaal, schades gemeld bij de provincie Overijssel. De provincie is vervolgens een schaderegeling gestart. Deze regeling is bedoeld voor schades die voor 16 juni 2020 bij de provincie zijn gemeld. De gemeente heeft geen rol bij de afwikkeling van de schademeldingen. Dat is een zaak tussen de melder en de provincie.

Wel maakt men zich bij de gemeente zorgen over de gezondheid en het welzijn van gedupeerden in relatie tot het proces van schadeafhandeling.

Heeft u vragen?

Voor vragen over dit onderzoek kunt u met I&O Research contact opnemen.

O kom er maar eens kijken

Het Sinterklaashuis aan de Kerkstraat 21 in Daarlerveen heeft de ramen weer sfeervol ingericht. Harry & Suus hebben een prachtige verzameling Sinterklaasmateriaal. Dit is het derde jaar dat kinderen, gezinnen & belangstellenden de etalageramen kunnen bekijken. Ieder jaar zijn de ramen weer anders ingericht. Dit jaar is er een liedjesraam. Ontdek welke sinterklaasliedjes er zijn uitgebeeld. Een ‘Zie ginds komt de stoomboot’ raam. Het paard van Sinterklaas heeft ook een bijzonder plekje gekregen. De etalageramen zijn te bewonderen van 12 november t/m 5 december. Er mag door de ramen worden gegluurd om de grote Sinterklaas-verzameling te bekijken. De route begint net voorbij de voordeur. Daar kun je ontdekken waar de Sint slaapt en werkt.

Hij komt, hij komt

Op de website van de Oranjecommissie Daarlerveen kunt u lezen dat men al druk bezig is met de organisatie van het grote Sinterklaasfeest. Op zaterdag 19 november is het zover, dan komt de Sint naar Daarlerveen. Zorg dat je erbij bent. 

Klik op de bovenstaande link om naar de website van de Oranjecommissie te gaan. 

Hij is in Daarlerveen aangekomen

Ja hoor, op zaterdag 19 november zijn de Sint en zijn Pieten echt aangekomen in Daarlerveen. De Sint zat in een mooi rijtuig en zijn Pieten volgden hem op de voet. Er stonden veel ouders met hun kinderen bij 't Trefpunt om het vrolijke gezelschap op te wachten. Op de website van de Oranjecommissie ziet u meer over deze aankomst. Ook leest u daar het programma voor de komende weken. 

Informatieavond Coöperatie Duurzaam Daarlerveen

 • Draag jij Daarlerveen een warm hart toe?

 • Wil jij een bijdrage leveren aan een groen en duurzaam Daarlerveen?

 • Wil jij meepraten en beslissen over de plannen en activiteiten van Duurzaam Daarlerveen?

 • Wil jij investeren in projecten voor een duurzame en groene samenleving?

 • Wil jij samen profiteren van duurzame projecten in en rondom Daarlerveen?

Deze informatieavond wordt gehouden op woensdag 26 oktober in 't Trefpunt te Daarlerveen.

Op deze avond zal de coöperatie Duurzaam Daarlerveen een informatieavond houden over zijn toekomstplannen. Opgericht in het voorjaar van 2022 zijn we nu klaar voor de volgende stap! Graag laten we jullie onze plannen voor een groen en duurzaam Daarlerveen op deze avond zien en hopen we je te verwelkomen als lid van onze coöperatie. De inloop begint om 19.30 uur en de start is om 20.00 uur. Klik op de link om de flyer met nog meer informatie te lezen. 

Flyer Duurzaam Daarlerveen Online
PDF – 321,6 KB 378 downloads

Ledenvergadering

Na drie jaar konden we eindelijk weer een jaarvergadering houden. Ongeveer 50 leden waren op 14 september aanwezig om elkaar op deze avond te ontmoeten. De gebruikelijke vergaderpunten als de jaarverslagen en de financiële overzichten kwamen aan de orde, waarbij onze dank uitgaat naar de secretaresse en penningmeester voor het maken van deze stukken. De verslagen en overzichten werden door de leden goedgekeurd. Een punt van aandacht is de betaling van de contributie. Het voorstel vanuit de vergadering is om te gaan werken met machtigingen. De leden gaan akkoord met de voorgestelde verhoging van het lidmaatschapsgeld in 2023. 
We namen al eerder afscheid van Gaby als bestuurslid, deze keer namen we afscheid van Ferdinand die helaas moet stoppen met zijn bestuurswerk vanwege zijn verhuizing naar Hardenberg. Gelukkig konden we ook de nieuwe bestuursleden aan de leden voorstellen. Een welkom aan Harry, Manouk , Egbert en Rianne. In de vergadering gaf Klara aan dat zij bereid is om toe te treden tot het bestuur. Heel fijn dat er leden bereid zijn om tot het bestuur toe te treden. 

Na de pauze maken we kennis met het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn.

 • Jorrit Eijbersen, burgemeester  en wethouders Annemarie Dubbink,  Peter Lage Venterink, Egbert Nije Bannink en Gea Oord stelden zich aan het dorp voor. Mooi dat Daarlerveen de eerste kern van de gemeente is die zij in deze hoedanigheid bezoeken. 

Na de voorstelronde kwamen verschillende onderwerpen met het College aan de orde die de leden van Plaatselijk Belang bezighouden. 

 • Dorpsplan 2.0
 • Energietransitie en de opzet van de coöperatie. Een onderwerp dat door Sonny Marsman wordt toegelicht en waar in oktober een informatieavond over volgt. 
 • Woningbouw
 • Ontwikkeling Kanaal Almelo - De Haandrik. De ongerustheid over de afhandeling is verreweg het grootste probleem waar ons dorp mee te kampen heeft. Perspectief is waar we op wachten. 
 • Verkeersveiligheid op onze wegen
 • De stand van zaken betreffende de eventuele waterwinning door Vitens. Lees ook het statement dat Vitens hierover heeft opgesteld. 
 • De aanleg van een glasvezelnetwerk in ons dorp.

Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest: de verkeersregelaars in ons dorp, het parkeerprobleem bij de haven, jammer dat auto's aan de kanaalkant het gras kapot rijden. Dit kan eenvoudig verholpen worden door de plaatsing van paaltjes. PB Daarlerveen hoopt dan binnen afzienbare tijd er nieuwbouw plaatsvindt voor basisschool De Veenbrug. 

Agent Wim Nieuwenhuis is aanwezig om een aantal veiligheidsissues met de leden te bespreken. Het harde rijden op de toegangswegen en het zware verkeer en het ongeduld van de verkeersdeelnemers bij het oversteken van de brug is een grote bron van zorg. Ook de situatie bij de kruising Nieuwstraat-Smidsstraat-Brugsstraat vraagt aandacht. 

Plaatselijk Belang Daarlerveen waardeert de komst van het college naar haar jaarvergadering. Er zijn zeer veel belangrijke onderwerpen aan de orde geweest. Lang niet alles is uitputtend besproken, daar was ook geen tijd voor. Het college en PB Daarlerveen houden nauw contact met elkaar over de genoemde onderwerpen. 

Hartreanimatie en AED

Achter de schermen werd er hard gewerkt om nog in oktober van 2022 de cursus Hartreanimatie en gebruik van de AED te geven. Het ging hierbij om de herhalingscursus. Degenen die dit betreft hebben via de mail bericht gekregen wanneer en waar de cursus werd gegeven. Plaatselijk Belang nam alle kosten van deze belangrijke cursus voor haar rekening. 
In 2023 willen we graag dat er weer een cursus wordt gegeven voor de inwoners die deze basiscursus nog niet hebben gevolgd. 

Pointer besteedde aandacht aan het kanaal

Een maand lang was het radioprogramma van de KRO-NCRV "Pointer" aanwezig in Almelo met een pop-up redactie in het centrum van de stad. In samenwerking met bewoners en de krant Tubantia deed de redactie onderzoek naar de kloof tussen de burger en de overheid: de burger in de knel. In de uitzending van 2 oktober deed men rechtstreeks verslag over de problemen die er zijn ontstaan aan de huizen langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Luister deze uitzending terug door op de rode knop te klikken. Vanaf 18.55 minuten begint het item over het kanaal. 

Ouderenreis Daarlerveen

Op woensdag 21 september vindt de ouderenreis plaats. Stichting Ouderenreizen Daarlerveen heeft de draad na drie jaar opgepakt en eindelijk kan de reis weer doorgaan. Met de dorpskrant van juni  ontving u informatie over deze reis als ook een opgavenformulier. Gaat u mee met deze gezellige reis? Er kunnen 60 mensen mee in de bus. Vol is vol, wacht daarom niet al te lang met uw aanmelding. 

De bestemming van de reis is als altijd een verrassing.  

Hebt u zich nog niet aangemeld en u wilt heel graag mee? Aanmelden kan bij Herman Janssen aan de Brugstraat 17.

Inwoners Hellendoorn kunnen goedkoop plantmateriaal aanvragen

Er komen Boomdeeldagen aan! En dat betekent dat ook inwoners in het buitengebied van de gemeente Hellendoorn bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs.

De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Hellendoorn delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit tegen een vergoeding van 25% van de totale kosten. De rest wordt door de provincie en gemeente betaald.

De actie geldt voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente woont, met een plek voor bomen en/of bosplantsoenplanten in een klein landschapselement of op het erf dat de lokale biodiversiteit en landschapsstructuur kan versterken.

Vanaf 15 juni tot 30 juli is het mogelijk om als inwoner van één van de deelnemende gemeenten online plantmateriaal aan te vragen. Het gaat om meerdere inheemse bomen of bosplantsoen waarbij de eigenaar voor maximaal 1.000 euro aan plantmateriaal mag bestellen en 75% van dat bedrag door de provincie en gemeente wordt betaald. De eigen bijdrage bedraagt dus maximaal 250 euro.

Het plantmateriaal kan door inwoners zelf komende winter tijdens een Boomdeeldag worden opgehaald. In de gemeente Hellendoornwordt de Boomdeeldag op 10 december 2022 gehouden.

Klik voor meer informatie op de volgende link:

Voetvolley in Daarlerveen 

Voor de 15e keer werd het voetvolleytoernooi in Daarlerveen georganiseerd. Op zaterdag 11 juni mocht de organisatie maar liefst 46 teams begroeten.  De start was 's ochtends om half tien.  Op de foto zien we de bestuursleden.We verwijzen u via de onderstaande knop door naar de website van het Voetvolley toernooi in Daarlerveen. Daar vindt u de uitslagen en de standen van deze editie.

Special guest

Op 5 mei meerde de klipperaak Ebenhaëzer in Daarlerveen aan. De trotse eigenaren zijn de Engelse Andy en Nathalie Parker. Zij zijn bezig aan een reis door Nederland en wilden heel graag naar de plaats waar hun boot in 1914 is gebouwd: De scheepswerf van de familie Telgenhof in Daarlerveen.  Wilt u meer weten over de geschiedenis van deze boot? Klik op de link en de tekst wordt vergroot. 

Aanvraag vergunning

Beste dorpsbewoners
Er wordt al gedurende langere tijd geklaagd over het mobiele bereik in Daarlerveen, slecht bereik, geen internet, gesprekken die weg vallen, en als klap op de vuurpijl 112 die niet bereikt kon worden voor een reanimatie.

Deze situatie is onacceptabel in deze tijd waar de meesten van ons 1 of meerdere mobiele telefoons in huis hebben.

Mobiel bereik is een taak van providers en gemeenten en wij zijn benaderd om mee te denken waar in Daarlerveen het beste een mast zou kunnen staan, en deze plek is gevonden!

Binnenkort wordt er een vergunning aangevraagd voor de bouw van een zendmast naast de parkeerplaats van V.V. Daarlerveen.

Als de vergunning verleend wordt dan kan vlot met de bouw worden begonnen en zijn we snel van deze ellende af. In eerste instantie bouwt Vodafone de mast echter zijn zij verplicht ook andere providers toe te laten.

Wordt deze vergunning niet verleend dan zijn we helaas niet in staat de plek van een toekomstige mast te beïnvloeden.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Plaatselijk Belang Daarlerveen
3 mei 2022

Fakkels branden: 77 jaar geleden was de bevrijding

De inwoners van Daarlerveen hebben op woensdag 6 april de bevrijding van hun dorp herdacht met het ontsteken van 550 fakkels. Na het luiden van de klok om 20.00 uur en het zingen van het Wilhelmus werden de fakkels aangestoken in de straten en langs het kanaal. (foto: Lars Smook van de Tubantia).