Ouderenreis op dinsdag 26 september 2023

De Stichting Ouderenreizen Daarlerveen heeft weer een mooie verrassingsreis in petto op dinsdag 26 september. Het vertrek is om half negen bij De Schoof aan de Brugstraat. 
Natuurlijk is er een koffietafel, een lunch en aan het eind van de dag een diner.

Dankzij de subsidie van de Ambassadeurs van de Duurzaamheid (voorheen de mannen van het oud-papier) kunt u al mee voor 35 euro. 

Het belooft een zeer gezellige dag te worden. In de dorpskrant zat een opgavenformulier met alle informatie. Goede reis en een gezellige dag wensen we de deelnemers van harte toe. 

Mona Keijzer  presenteert haar voorstel

Op vrijdagmorgen 1 september was de zaal waar Mona Keijzer haar  voorstellen presenteerde  betreffende de verdere afhandeling van de schade aan veel huizen langs het Kanaal Almelo-De Haandrik, eigenlijk te klein om alle mensen een zitplaats te bieden. Voorstellen die moeten leiden tot herstel van vertrouwen en het bieden van toekomstperspectief. De regionale en landelijk pers was aanwezig om te horen wat de aanbevelingen zijn. 

"Ik ben niet Vrouwe Justitia, geen hydroloog en ook geen schade-expert" zo begon zij haar verhaal. Met andere woorden op bepaalde stoelen ben ik niet gaan zitten. Haar aanbevelingen kunt u lezen in het boekwerkje dat u kunt ophalen bij ons Kulturhus 't Trefpunt. Op woensdag 13 september zal mevrouw Keijzer haar verhaal nogmaals houden voor de Statenleden van onze provincie. 

Spannend werd het toen professor van Baars bij het stellen van een vraag concludeerde dat het rapport dat Bureau Deltares over de ontstane schade maakte, een zuivere afhandeling van de schade in de weg staat. Alleen de Statenleden kunnen ervoor zorgen dat dit onderzoek de prullenbak ingaat. Professor van Baars publiceerde op 26 augustus zijn toetsing van het rapport van Deltares waarin hij concludeert dat er veel missers en hiaten in het rapport van Deltares staan. Mevrouw Keijzer haalt zowel Deltares en van Baars in haar publicatie aan. 
Hoe het ook zij voor PB Daarlerveen is een belangrijke aanbeveling dat er een efficiënte buitendienst met een bestuurlijk kopstuk komt en één aanspreekpunt die de dossiers afhandelen met gekwalificeerde aannemers die verstand van zaken hebben. 

Voor PB Daarlerveen is ook van belang wat de stand van zaken is betreffende de eventuele waterwinning door Vitens in ons gebied. Mona Keijzer adviseert dat alle instanties helder en duidelijk moeten communiceren wat ze in de komende tijd gaan doen.

Klik op onderstaande knop om het hele voorstel van Mona Keijzer te lezen. 

Nu is het aan de Statenleden en Gedeputeerden om te laten zien dat ze deze voorstellen serieus nemen of niet. Wij kijken uit naar een voortvarend optreden van onze volksvertegenwoordigers in de provincie. Een dure plicht. Gaan ze het vertrouwen herstellen?

Ook de Provincie heeft een kort bericht uit doen gaan betreffende de persconferentie van vrijdagmorgen 1 september. Hieronder kunt u ook dat bericht lezen door op de knop te klikken. 

Prof. dr. ir. Stefan van Baars veegt de vloer aan met onderzoek Deltares

Daarlerveen, 29 augustus 2023. Stefan van Baars heeft het schadeonderzoek door Bureau Deltares getoetst aan de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. In de inleiding van deze toetsing schrijft hij: "Sinds ruim tien jaar is de provincie Overijssel illegaal bezig het kanaal Almelo – De Haandrik om te bouwen voor grotere scheepvaart. Hierbij is niet gekeken naar eventuele gevolgen voor de omgeving. Hierdoor ontstond langs dit kanaal de grootste geotechnische schadezaak uit de Nederlandse geschiedenis. Hierbij is al jaren een patstelling gaande". Professor van Baars is een consultant en voormalig professor in funderingsonderzoek en techniek en bodemkunde. 

Het aanbrengen van een zand-betonietmengsel door de firma van Heteren

In het rapport geeft Professor van Baars aan wat er misgegaan is bij het geschikt maken van het Kanaal Almelo-De Haandrik voor grotere schepen. Er zijn volgens hem meerder oorzaken die de schade aan een groot aantal huizen langs het kanaal hebben veroorzaakt. Was er in het begin vooral sprake van schade door wateroverlast is er door het aanbrengen van diepere damwanden ook sprake van verdroging waardoor de veenlaag in de bodem is gaan oxideren met inklinking van deze laag als gevolg. Verder wijst van Baars op de klapankers die de damwanden op hun plaats moeten houden. Deze zijn volgens hem illegaal aangebracht en hebben ook bij een aantal huizen voor beweging in de bodem gezorgd met scheuren in de muren als gevolg 
Professor van Baars is van mening dat Deltares veel van deze feiten niet heeft onderkend en ook niet meegenomen in hun rapporten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het aanbrengen van een zand-betonietlaag bij het kanaal aan de Brugstraat in ons dorp dat nodig was om de lekkage door de baggerwerkzaamheden te stoppen. Hij schrijft: "Dit bewijst dat op deze locatie niet slib en de klimaatverandering, maar juist deze werkzaamheden, de bodem waterdicht hebben gemaakt, het lekwater laten afnemen en de grondwaterstand laten dalen zodat het veen verdroogde". 

Bureau Deltares en de provincie Overijssel hebben voor zover Plaatselijk Belang weet nog geen reactie op deze toetsing gegeven. We zijn ook benieuwd of dit rapport nog aangehaald zal worden in de presentatie van mevrouw Mona Keijzer op 1 september aanstaande.
Door de klikken op de link kunt u de toetsing downloaden en zelf lezen wat de conclusies zijn.

                     Professor, dr. ir. Stefan van Baars. 

Presentatie advies Mona Keijzer

Mona Keijzer presenteert vrijdag 1 september haar bevindingen, aanbevelingen en oplossingen in de zaak rond het kanaal Almelo-De Haandrik. Mevrouw Keijzer werd dit voorjaar aangesteld als bemiddelaar in het conflict tussen de provincie Overijssel en de gedupeerden van het zogeheten kanaaldrama. De voormalig staatssecretaris en het oud-Tweede Kamerlid sprak de afgelopen weken met alle betrokken partijen en begon daarbij met de omwonenden.
Tussen 2011 en 2016 werden delen van het ruim dertig kilometer lange kanaal Almelo-De Haandrik, een zijtak van het Overijssels Kanaal, uitgediept en verbreed en zo toegankelijk gemaakt voor grotere schepen. In de jaren daarna kreeg de provincie Overijssel ruim vierhonderd schademeldingen van omwonenden van het kanaal. Zij hadden te maken met verzakkingen en andere schades aan hun huis.

De provincie stelde een schaderegeling op, maar die was voor veel gedupeerden niet toereikend. Zowel over de hoogte van de schadevergoeding als over de voorwaarden daarvoor ontstond een slepend conflict.

Op voorspraak van de BBB werd Keijzer in april van dit jaar benoemd tot onafhankelijk bemiddelaar. Ze kreeg als opdracht mee om een beeld te vormen van de huidige situatie en met aanbevelingen te komen voor wat betreft het herstellen van vertrouwen en de afwikkeling van de schades.

Voor de schadeafhandeling heeft Overijssel 44 miljoen euro gereserveerd. Daarvan is nog 27 miljoen euro beschikbaar, zei de inmiddels gestopte gedeputeerde Eddy van Hijum in juni. „De middelen zijn nooit een belemmering geweest.” Wel de voorwaarden om voor dat geld in aanmerking te komen.

Het rapport is vrijdag 1 september beschikbaar en kunt u vanaf 9 uur afhalen bij Kulturhus 't Trefpunt aan de Gerhard Nijlandstraat 2a. Ook kunt u via de website van de provincie Overijssel een exemplaar downloaden.

Om 10 uur is er in HCR Beerzerveld aan de Van Alewijkstraat 32 te Beerzerveld een korte toelichting door mevrouw Keijzer. Inloop is vanaf 9.00 uur.

Op woensdag 13 september licht mevrouw Keijzer haar advies in de Provinciale Staten toe.

Klik op de link om de uitnodiging van mevrouw Mona Keijzer te lezen. 

Fotowedstrijd zomer 2023

De zomer is begonnen en het lijkt ons leuk om een fotowedstrijd te organiseren voor de lezers van de dorpskrant. Het thema van de wedstrijd is „Zomer“.
De foto hoeft niet in Daarlerveen genomen te zijn maar mag ook gemaakt zijn tijdens uw dagje uit, uw vakantie of tijdens een wandeling of fietstocht. Een mooie close-up van een ijsje, een ondergaande zon, een parasol tegen een blauwe lucht, een vlinder op een bloem, een ochtendnevel over de weilanden, een zeilwedstrijd.

Het maakt echt niet uit of u een dure camera heeft of de foto met uw telefoon maakt. Ons gaat het om het zomerse plaatje. 

De redactie van de dorpskrant laat zich graag verrassen door de foto’s die u naar ons toestuurt. De foto’s zullen we later dit jaar publiceren op deze website. Houd daar dus rekening mee als het gaat om de herkenbaarheid van mensen in het kader van de AVG maatregelen. U kunt de foto’s toesturen naar dorpskrantdaarlerveen@hotmail.com

Bij een wedstrijd hoort een prijs. De maker van de prijswinnende foto ontvangt een Trefpunt cadeaubon van 25 euro. Inzenden kan tot en met 15 oktober van dit jaar. 

Citaat van de maand september 

De nieuwe dorpskrant

Het is weer gelukt dankzij de medewerking van de verenigingen en clubs om weer een mooie dorpskrant te maken. Op de foto ziet u de voorzijde. 
Onze dank gaat uit naar Laura Alvarez die de vormgeving van Collin Langenbach heeft overgenomen. Het ziet er prachtig uit. 

Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende  inwoners van ons dorp. De vaste rubrieken als "Ku'j hier wenn'n en het interview met een van onze ondernemers staan weer als vanouds in dit zomernummer. 

Plaatselijk Belang bedankt de redactie dan ook van harte voor deze nieuwe uitgave. 

Mocht u geen nummer hebben ontvangen dan kunt u bij 't Trefpunt nog exemplaren ophalen. 

De gele bus van NPO 1's  "5 dagen" kwam even terug

Dinsdagavond 18 juli keerde de bus van het NPO radio 1 programma "Vijf dagen" voor één keer terug naar Daarlerveen. Er werd teruggeblikt op hun bezoek in april van dit jaar. En wat  de nieuwste ontwikkelingen rondom de kanaalproblematiek, werden besproken.
In de zomereditie van de dorpskrant staat een interview met presentatrice Jo van Egmond over haar eerste ervaringen met Daarlerveen.

75 jaar VV Daarlerveen

De voetbalvereniging is jarig! 1 juli 2023 vieren zij hun 75 jarig bestaan.

Om dit te vieren hebben we voor leden en niet leden een heerlijk jubileumweekend georganiseerd. De voorbereidingen zijn al een lange tijd aan de gang, en met dank aan sponsoren en vrijwilligers staat er straks een mooi programma klaar.

 

Op de donderdagavond 13 juli zullen we een receptie houden voor genodigden. De vrijdagavond 14 juli zal er een grote gezellige bingo zijn met prijzen zoals een tv, fiets, weekend weg en een ballonvaart. De avond wordt gezellig gevuld met zangers.

De zaterdagavond 15 juli wordt een knaller. Veel zangers waaronder Marco Schuitmaker met zijn  hit ‘Engelbewaarder’ zal in onze feesttent optreden. Kaartjes kunnen gekocht worden in Daarlerveen bij ’t Trefpunt en ’t Vossenhol.

Iedereen is welkom!

 

In het nieuws

Daarlerveen, 8 juni 2023. Het kan niemand ontgaan zijn dat mevrouw Mona Keijzer een start heeft gemaakt met het voeren van gesprekken met mensen die schade aan hun huizen hebben tengevolge van de werkzaamheden aan het kanaal. Een echt luisterend oor wordt door iedereen gewaardeerd. Inmiddels heeft ook de landelijk tv al enkele malen aandacht geschonken aan het bezoek van mevrouw Keijzer aan ons dorp. Zelfs in het Groningen-debat dat deze week in de Tweede Kamer gevoerd werd, is de schade aan de huizen opnieuw onder de aandacht van onze minister-president gebracht. Hopelijk gaan deze keer de opmerkingen  niet uit zijn herinnering.

In de komende tijd wil mevrouw Keijzer zich een goed beeld vormen van wat er langs het kanaal speelt, ze zal nog geregeld gesprekken voeren met betrokkenen. Uiterlijk eind september zal ze haar rapport aan de leden van de Provinciale Staten van Overijssel overhandigen. Voor de provinciale verkiezingen hebben we alle kandidaatsleden een brief gestuurd. Die kunt u nog eens lezen door deze link aan te klikken. De hierin genoemde aanbevelingen zullen we ook met mevrouw Keijzer delen. 
Wij hopen en verwachten dat hiermee deze slepende kwestie in een stroomversnelling komt en dat er actief aan de oplossing wordt gewerkt.

Mona Keijzer start haar onderzoek in juni 

Mona Keijzer is in de eerste week van juni drie dagen in Vriezenveen en omgeving. Ze gaat in gesprek met gedupeerden van het kanaaldrama. Vorige maand werd de oud-politica aangesteld als onafhankelijk bemiddelaar tussen de bewoners en de provincie Overijssel. De focus van deze eerste gesprekken ligt op het beter in beeld krijgen van wat er aan de hand is. Keijzer wil dan ook graag van omwonenden en ondernemers horen wat er gebeurd is waardoor het vertrouwen in de overheid gedaald is en wat zij nodig hebben om verder te kunnen. Keijzer benadrukt in de uitnodiging aan omwonenden dat er tijdens de gesprekken ook andere gerelateerde zaken aan haar kunnen worden meegegeven.

 Het vertrouwen van de 400 slachtoffers, die hun huizen zagen verzakken of scheuren nadat er door de provincie aan het kanaal voor hun deur werd gewerkt in de provincie Overijssel is tot het nulpunt gedaald. Op initiatief van BBB is Keijzer als onafhankelijk bemiddelaar gevraagd uit te zoeken hoe dat vertrouwen hersteld kan worden.

„Het doel van de gesprekken is niet alleen om de feitelijke situatie scherper te krijgen, maar ook om de persoonlijke ervaringen van de verschillende betrokken partijen beter te begrijpen”, aldus Keijzer. „Hierbij vind ik het belangrijk om te beginnen met de omwonenden en ondernemers die schade hebben aan hun huizen en panden.”

De komende maanden gaat Keijzer in gesprek met (vertegenwoordigingen van) inwoners en ondernemers, de provincie, mede-overheden, belangenorganisaties en uitvoeringsorganisaties. Eerst over wat er aan de hand is. Daarna over wat nodig is om weer verder te kunnen.

‘Niet met praten alleen op te lossen’
Haar ideeën daarover deelt ze uiterlijk 1 september met de Provinciale Staten. Keijzer: „Ik realiseer mij dat met praten alleen niet alle problemen zijn opgelost. Daar is meer voor nodig. De komende tijd ga ik helder proberen te krijgen wat dan. Ik hoop dat het lukt om vertrouwen op te bouwen om weer met elkaar verder te kunnen.” (Bron: Dagbad Tubantia)

Agrarische Nieuwsbrief juni 2023

PB Daarlerveen ontvangt van de gemeente Hellendoorn de Agrarische Nieuwsbrief. Bent u benieuwd wat daar in staat? Klik dan om onderstaande knop. 

Eerder nieuws

Dodenherdenking 4 mei 2023

Ook dit jaar konden we veel inwoners welkom heten bij de dodenherdenking bij ons kleine en bescheiden monument. Na het luiden van de klokken werd het "Signaal Taptoe" geblazen door Rutger Kerkdijk en hielden we twee minuten stilte. Een bloemstuk namens basisschool De Veenbrug werd gelegd door Femke en Ranomi. Zij droegen ook een gedicht voor. Er werden kransen gelegd namens de gezamenlijke kerken, Plaatselijk Belang en de gemeente Hellendoorn. Daarna was er gelegenheid voor de aanwezigen om bloemen te leggen. Wethouder Egbert Nijenbanning hield een korte toespraak. De herdenking werd afgesloten met het Wilhelmus. 

Dank aan allen die deze herdenking mogelijk hebben gemaakt.  

De 5 Dagen NPO radio 1 zitten erop

Voor een samenvatting van het programma kunt u op de volgende knop klikken. 

Zaterdag 22 april 2023. De live uitzendingen van het NPO Radio 1 radioprogramma "5 Dagen" zitten erop. We bedanken in het bijzonder Jo, Karlijn, Mirthe en Astrid en andere medewerkers van de NTR/PowNed,  dat zij in de week van 17 - 21 april volop aandacht hebben besteed aan het "Kanaaldrama" dat veel inwoners langs het kanaal in meerdere dorpen zo enorm belast. 
Plaatselijk Belang Daarlerveen en Stichting Kan Nog Wal  zijn zich ervan bewust dat dit onderwerp onder de aandacht van de statenleden, gedeputeerden en ambtenaren in het Provinciehuis in Zwolle moet worden gehouden. Met de aanstelling afgelopen week van mevrouw Mona Keijzer als bemiddelaar in het conflict is een eerste stap gezet. Goed om te constateren dat alle partijen de BBB motie hebben aangenomen. Het was uniek dat er in één week zoveel aandacht was voor ons dorp op de landelijke radio. Wij hopen en verwachten dat dit bijdraagt  aan de uiteindelijke oplossing. 

Steun Motie BBB

Dinsdag, 18 april 2023. PB Daarlerveen steunt van harte de BBB motie die op woensdag 19 april 2023 in de vergadering van de Provinciale Staten van Overijssel wordt besproken. De motie houdt in dat er een bemiddelaar en verzoener wordt aangesteld. Het doel is om het vertrouwen in de provincie te herstellen.  De bewoners van de huizen met schade veroorzaakt door de werkzaamheden aan het kanaal willen verder met hun leven. "Het gaat hierbij ook over veiligheid en onzekerheid. Mensen voelen zich niet gehoord en niet gezien. Behalve het puur praktische dat de schade hersteld moet worden, is het nog nog veel belangrijker dat mensen weer vertrouwen in de overheid krijgen en serieus genomen worden", aldus Carla Evers de fractievoorzitter van de BBB in de Staten van Overijssel. De voorgestelde bemiddelaar is mevrouw Mona Keijzer, oud-staatsecretaris van het CDA. Wij hopen en verwachten dat alle partijen de ingediende motie zullen steunen. Klik op de button om de motie te lezen. 

Opening op vrijdag 14 april

Met man en macht is er de afgelopen weken gewerkt aan de nieuwe inrichting van Kulturhus 't Trefpunt. De zaal kreeg een totale make-over. Op vrijdagmiddag 14 april werd 't Trefpunt feestelijk heropend. De vele gasten en inwoners van Daarlerveen konden onder het genot van een hapje en een drankje het resultaat bekijken. Iedereen was het met elkaar eens: het is heel erg mooi geworden. Een kulturhus om trots op te zijn. Onze felicitaties gaan uit naar Harmen en Manon en hun team. 

Paasvuur 2023

Op eerste Paasdag werd 's avonds om acht uur het Paasvuur van PB Daarlerveen aangestoken. Veel mensen hebben deze avond genoten van deze aloude traditie. We bedanken iedereen die heeft meegeholpen om ook dit jaar weer voor een mooi Paasvuur te zorgen. In het bijzonder gaat onze dank uit naar de grondeigenaar die zijn land beschikbaar stelde. We bedanken ook de gemeente Hellendoorn voor hun support. De mooie kaart die we van wethouder Dubbink kregen waarop stond dat ze blij is dat we deze traditie voortzetten, waarderen we zeer. We zetten ook volgend jaar de organisatie van het Paasvuur in ons dorp graag voort. 

De opbouw 

Eindrapportage Onderzoek Schadeafhandeling Kanaal

In opdracht van de gemeente Hellendoorn en Twenterand heeft onderzoeksbureau I&O Research uit Amsterdam een onderzoek gedaan naar hoe de schadeafhandeling door de Provincie Overijssel wordt beleefd. Op woensdag 29 maart werd dit rapport in Het Punt in Vroomshoop gepresenteerd in aanwezigheid van burgemeesters en wethouders van de genoemde gemeenten. Er was gelegenheid tot het stellen van vragen. De gemeente Hellendoorn komt binnenkort met aanvullende informatie. De gemeente heeft geen actieve rol in de schaderegeling. Er is echter een team van ongeveer 10 mensen aangesteld dat onze inwoners hulp kan geven en assisteren  Ook inwoners die het emotioneel moeilijk hebben met alles wat ze meemaken, raden we aan om contact op te nemen met de gemeente. 

Hieronder vindt u allereerst een samenvattend filmpje die de resultaten in grote lijnen weergeeft. De getallen en de cijfers die worden gegeven spreken voor zichzelf. Daarna vindt u het volledige rapport van I&O Research. 

Groen licht voor een nieuwe school

Goed nieuws. Op dinsdagavond 28 maart is bij de gemeente Hellendoorn een debatronde geweest en alle partijen reageerden positief op het naar voren halen van de nieuwbouw van De Veenbrug. Op 4 april beslist de gemeente definitief over de nieuwbouw. Dit is tijdens die vergadering een hamerstuk. Als Plaatselijk Belang feliciteren we Stichting "Ieder kind telt" met dit goede nieuws. We hopen dat deze nieuwbouw heel veel mooie kansen biedt voor de leerlingen, het team als ook voor ons dorp.

Tegenwind ontvangt raadsleden

Nu de provincie Overijssel de gemeenten heeft opgedragen om plekken aan te wijzen waar eventueel windmolens geplaatst kunnen worden, heeft Stichting "Tegenwind" een groot aantal raadsleden van de gemeente Hellendoorn uitgenodigd en rondgeleid door onze omgeving. De stichting heeft de raadsleden uitgelegd waarom het niet wenselijk is om windmolens in dit gebied te plaatsen. Door te klikken op de knop, ziet u de presentatie "Welkom in onze achtertuin".

 

Op werkbezoek

Amper bekomen van een voor de BBB grootse verkiezingsuitslag bracht Caroline van der Plas op maandag 20 maart op uitnodiging van Stichting "Kant nog Wal" een werkbezoek aan Daarlerveen en Vroomshoop om met eigen ogen te zien en te horen wat de impact is voor de huizen en mensen van de schade veroorzaakt door de werkzaamheden aan het kanaal Almelo - De Haandrik . 
Al voor de verkiezingen heeft PB Daarlerveen een oproep gestuurd aan alle kandidaten die op de kieslijst staan voor de Provinciale Staten. Naar onze mening moet de provincie veel meer doen om de mensen te helpen die schade hebben opgelopen aan hun huizen vanwege het uitdiepen van het kanaal Almelo - de Haandrik en het aanbrengen van nieuwe damwanden. Deze brief kunt u lezen door deze link aan te klikken.

Nieuwe zendmast

Van vrijdag 24 maart tot en met vrijdag 12 mei wordt er een nieuwe 5g zendmast gebouwd op het terrein bij de voetbalvereniging. 
Wij zijn hier heel blij mee omdat daarmee eindelijk het dorp van de slechte ontvangst in delen van ons dorp af is. In deze periode kan er wel wat hinder ontstaan op de toegangsweg en parkeerplaats van VV Daarlerveen. 

Activiteiten in ons dorp

Onze website is vanaf nu uitgebreid met een activiteitenkalender. Zo is in één oogopslag te zien welke activiteiten in ons dorp plaatsvinden. We roepen verenigingen en instanties om hun activiteiten aan ons door te geven. Dan zorgen wij ervoor dat deze opgenomen worden in onze kalender.

Open brief aan de kandidaten Provinciale Staten

Het bestuur van het Plaatselijk Belang Daarlerveen heeft gemeend een open brief te moeten schrijven aan alle kandidaten die op de kieslijst staan voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in Overijssel.
Naar onze mening moet de provincie veel meer doen om de mensen te helpen die schade hebben opgelopen aan hun huizen vanwege het uitdiepen van het kanaal Almelo - de Haandrik en het aanbrengen van nieuwe damwanden. 
U kunt deze brief lezen door op de button te klikken. Wij hopen van harte dat in de komende termijn er volop daadkracht en verantwoordelijkheid wordt getoond door onze provinciale bestuurders. 

Huize uit de Kunst blijft !

Daarlerveen, 15 februari 2023. Onderstaand bericht kregen we van de medewerkers van Huize uit de Kunst. Wat zijn we blij met dit goede nieuws. We sluiten ons helemaal aan bij de deze woorden en we willen alle Daarlerveners die hun handtekening hebben gezet onder onze oproep aan Stichting Philadelphia om Huize uit de Kunst open te houden,  heel hartelijk bedanken voor hun steun.
-----
Wat hebben we lang op dit bericht gewacht: de voorgenomen sluiting van Huize uit de Kunst gaat niet door.

Op alle mogelijke manieren is het afgelopen jaar door familie, belangenvertegenwoordigers, team, bewoners van Daarlerveen en jullie als vrijwilligers tijd en energie gestoken in het afwenden van de sluiting - en het is gelukt!
Meer informatie volgt via andere kanalen maar dit blije bericht willen we natuurlijk graag met jullie delen.

Standpunt Fietspad Daarlerveen-Daarle

De gemeente Hellendoorn stelde Plaatselijk Belang Daarlerveen de vraag of wij een standpunt wilden formuleren aangaande een veilige route tussen Daarle en Daarlerveen. De gemeente heeft een onderzoek gedaan naar de veiligheid en verkeersdrukte op de Daarlerweg en Groeneweg. Samen met die uitslag en ons standpunt en dat van PB Daarle zal er een advies worden samengesteld dat naar het college van Burgemeester en Wethouders zal gaan. Ons standpunt kunt u lezen door op de rode knop te klikken. 

Coöperatie Duurzaam Daarlerveen

Op woensdagavond 26 oktober presenteerde de Coöperatie Duurzaam Daarlerveen zich in 't Trefpunt aan de inwoners van Daarlerveen. De coöperatie Duurzaam Daarlerveen wil actief bijdragen aan de energietransitie door te investeren in duurzame projecten. Van de opbrengsten zal een deel direct worden geïnvesteerd in groene maatschappelijke doelen in en rond Daarlerveen.
De aanzet tot de Coöperatie is gedaan door de “Werkgroep energietransitie” van het Plaatselijk Belang Daarlerveen. Zij hebben de eerste stappen gezet en externe contacten gelegd om tot een coöperatie te komen. Ook hebben zij gezorgd voor een bestuur. Het bestuur is daarna slagvaardig te werk gegaan om de coöperatie daadwerkelijk gestalte te geven. Sinds 12 april 2022 is de coöperatie officieel geregistreerd onder de naam Coöperatie Duurzaam Daarlerveen u.a. Het bestuur wordt gevormd door:
Sonny Marsman, Harry van der Meer en Bart Groothaar.

Tijdens deze avond kwam de oproep om lid te worden van deze coöperatie. Zowel particulieren, als instanties en bedrijven kunnen lid worden. Plaatselijk Belang Daarlerveen ondersteunt deze oproep van harte. Lid worden kan al voor een gering bedrag. Voor meer informatie wijzen we u op hun website. Daar kunt u zich aanmelden als lid en leest u meer over het doel en de plannen van Duurzaam Daarlerveen.

Klik op de rode knop om naar de website te gaan. 

Klik op de blauwe knop om naar de Facebook pagina te gaan.

Geschiedenis Daarlerveen

Onze geschiedenispagina breidt zich gestaag uit. Eind mei hebben we twee verhalen van de hand van Ruud Eggink geplaatst: "In het veen van Daarle" en "Een oud schriftje uit Daarlerveen". Zeer informatief en leuk om te lezen. Op dezelfde pagina hebben we twee films geplaatst. De eerste brengt de geschiedenis in beeld van de grootste bankoverval in Nederland ooit, waarbij een hooiberg in Daarlerveen een belangrijke rol speelt. Verder een film uit 1967 die een beeld oproept van de jaren zestig in ons dorp. 

Nu of nooit? Meld u zich aan!

1 Juni 2023. Wij roepen de inwoners van Daarlerveen die schade aan hun huis hebben vanwege de kanaalwerkzaamheden op zich aan te melden voor een gesprek met mevrouw Mona Keijzer die onderzoek doet als onafhankelijk bemiddelaar. ( Zie ook het onderstaand bericht.)  Op woensdag 7 juni is zij in 't Trefpunt om het gesprek met u aan te gaan. Wij denken dat dit onderzoek gaat helpen om verder te komen in deze slepende kwestie tussen de provincie Overijssel en de inwoners met schade aan hun huis. Daarom ons dringende verzoek: Meld u zich aan via het dit mailadres: contact@secretariaatmonakeijzer.nl

Dodenherdenking donderdag 4 mei

Eind april krijgen de inwoners van Daarlerveen de onderstaande uitnodiging in de bus. Op donderdag 4 mei houden we weer onze dodenherdenking bij het monument op de hoek van de Spoorstraat-Kerkstraat. Wethouder Egbert Nijenbanning van de gemeente Hellendoorn zal een overdenking houden. Ranomi en Femke leggen een bloemstuk namens basisschool De Veenbrug. Ook voor anderen is er gelegenheid om bloemen bij het monument te leggen. 

Koningsnacht

De Oranjecommissie van Daarlerveen heeft voor woensdag 26 april en donderdag 27 april twee griezelige activiteiten op het programma staan. Opgave hiervoor is verplicht. Klik voor meer informatie op de afbeelding.

Motie unaniem aangenomen

Woensdag 19 april 2023. Nu de motie van de BBB om een bemiddelaar aan te stellen in de voortslepende kwestie tussen de gedupeerden en de provincie Overijssel over de afhandeling van de schade aan hun huizen ten gevolge van de in opdracht van de provincie uitgevoerde werkzaamheden aan het kanaal Almelo-De Haandrik unaniem is aangenomen, kan mevrouw Mona Keijzer aan de slag.

Haar opdracht om het vertrouwen te herstellen zal niet eenvoudig zijn. Door het voeren van gesprekken met alle partijen en ter plekke te komen kijken zal haar duidelijk worden wat hier speelt en waar het in onze ogen vreselijk mis is gegaan. Wij wensen mevrouw Keijzer wijsheid toe bij de uitvoering van haar opdracht. Vooral het antwoord op het volgende deel van opdracht is voor velen het belangrijkste: "Op welke wijze de schades ook daadwerkelijk op korte termijn kunnen worden hersteld en/of gecompenseerd, welke wijze van samenwerking tussen alle betrokkenen bijdraagt aan het vertrouwen en hoe het gebied weer toekomstperspectief kan worden geboden?"


In september wordt haar rapport met aanbevelingen verwacht. 
Al voor de verkiezingen hebben we aan alle kandidaats Statenleden een brief gestuurd en daarin onze verwachting uitgesproken richting de Provinciale Staten. Klik op deze link om die brief te lezen. De eerste stap is nu gezet en daar zijn we blij mee. 

Paasvuur 2023

Feestweek 2023

In samenwerking met de Oranjecommissie organiseert 't Trefpunt een mooie feestweek in ons dorp. Van 30 maart tot en met 10 april vinden er talrijke activiteiten en festiviteiten plaats. We weten zeker dat deze feestweek zal leiden tot gezellige ontmoetingen van ons dorpsgenoten. We wensen de organisatie veel succes en de deelnemers heel veel plezier toe. Klik voor het programma op de onderstaande knop. 

Bloemrijke akkerranden

In navolging van het bloemrijke akkerranden project in Haarle, stelt de Gemeente Hellendoorn in 2023 voor alle bewoners van haar buitengebied een vergoeding beschikbaar voor de aanleg en het onderhoud van bloemrijke akkerranden. Dit doet zij om de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten. Wilt u meedoen? Klik dan op de onderstaande knop. Aanmelden kan tot 15 februari 2023.

Handtekeningen overhandigd

Grote dank

Op dinsdag 3 januari hebben we 171 formulieren met daarop 260 handtekeningen overhandigd aan de heer Joris Veldmaat, interim-manager van Huize uit de Kunst. De handtekeningenactie hebben we opgezet om Stichting Philadelphia te overtuigen dat Huize uit de Kunst in Daarlerveen moet blijven. Huize Uit de Kunst is een woonvorm voor mensen met een beperking.  
We hopen van harte dat deze actie bestuur en directie zal doen besluiten dat in het belang van de bewoners van Huize uit de Kunst de locatie open blijft.

Wij denken dat Huize uit de Kunst de plek is waar de bewoners zich thuis voelen en een uitstekende zorg ontvangen. Huize Uit de Kunst maakt integraal onderdeel uit van ons dorp. Het huis biedt een prachtige en veilige woning waar de inwoners zich thuis voelen in een vertrouwde omgeving waarbij zij zich door buurt en dorp gesteund weten. 

Voor de kerst krijgen alle inwoners van Daarlerveen een oproep om hun handtekening te plaatsen op een brief waarin Plaatselijk Belang Daarlerveen de Stichting Philadelphia oproept om af te zien van het voornemen om Huize uit de Kunst te sluiten. Huize uit de Kunst is een prachtig voorbeeld van een huis waar kleinschalig begeleid gewoond wordt. Al eerder hebben we Stichting Philadelphia laten weten waarom Huize uit de Kunst zo belangrijk is voor de bewoners en voor het dorp. De oproep om een handtekening te zetten kunt u lezen door het document te openen. Ook ons eerder schrijven kunt u hier downloaden. 

Handtekeningenactie
PDF – 44,5 KB 156 downloads
Huize Uit De Kunst En Het Dorp
PDF – 19,3 KB 162 downloads

Wij bedanken alle mensen die hun handtekening hebben gezet en de mensen die veel moeite hebben gedaan om veel handtekeningen op te halen, heel erg hartelijk voor hun inzet en medewerking.

We hopen met z'n allen op een positief besluit en dat Huize uit de Kunst open blijft.

Mooie opbrengst collecte tijdens Kerstzangdienst

We zijn blij te kunnen melden dat de opbrengst van de collecte aan het eind van de Kerstzangdienst op kerstavond, het mooie bedrag van € 228,25 heeft opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor het Leger des Heils die mensen in Nederland die het moeilijk hebben,  helpt door het bieden van onderdak, het aanreiken van kleding en voedsel als dat nodig is. Zij laten als geen ander zien dat we kunnen helpen als we naar elkaar omzien. 

Dorpskrant December 2022

We zijn blij dat het gelukt is dat we in het weekend voor kerst weer een nieuwe dorpskrant huis aan huis konden verspreiden. Maar liefst 62 pagina's gevuld met leuke artikelen om te lezen. Wat staat er in dit decembernummer?

 • Ontwikkelingen betreffende Kulturhus 't Trefpunt
 • Een interview met burgemeester Jorrit Eijbersen
 • Van wie zijn toch die rode busjes? Ach ja: JK Cleaning!!
 • Update over het zonnepark
 • Nieuws van de Oranjecommissie Daarlerveen
 • Nieuws van heel veel clubs en verenigingen in ons dorp
 • En nog veel meer: interviews, mooie foto's, een prijsvraag etc. etc. 

We wensen u veel leesplezier. 

Uitnodiging Kerstzangdienst

Kerstzangdienst PB Daarlerveen

Zet u het alvast in uw agenda of op uw kalender? Op Kerstavond houden we na twee jaar weer een Kerstzangdienst. Het is een dienst voor jong en oud. We zingen bekende kerstliederen en we zingen mee met Sela. Ds. Visser houdt een overdenking en ook Ouderenkoor Zanglust doet mee. De dienst begint om 19.30 uur en De Schoof is om 19.00 uur open. Het thema is deze avond "Verbinding en Saamhorigheid". Twee woorden die alles met omzien naar elkaar te maken hebben. Na afloop is er een collecte waarvan de opbrengst naar het Leger des Heils gaat. 

Dorpskrant wil graag foto's

Half december verschijnt er weer een nieuw nummer van onze dorpskrant. Alle clubs, instanties e.a. krijgen bericht wanneer de kopij binnen moet zijn bij de redactie. We zijn nog steeds op zoek naar mooie foto's van ons dorp. Heeft u de afgelopen maanden een mooie foto geschoten of gaat u die nog maken, stuur deze dan naar ons mailadres: dorpskrantdaarlerveen@hotmail.com. De foto's moeten wel een grote resolutie hebben i.v.m. het afdrukken op papier. Alvast bedankt voor uw en jullie moeite. 

Oproep van de gemeente Hellendoorn

Heeft u schade aan uw pand door de kanaalwerkzaamheden?

Doe mee met het onderzoek!

De gemeente Hellendoorn laat samen met de gemeente Twenterand een onderzoek uitvoeren.

Zij willen graag weten hoe inwoners die langs het kanaal wonen, de schade-afhandeling door de provincie ervaren. Ook zijn zij benieuwd hoe deze inwoners naar de toekomst van hun woonomgeving kijken.

Doe mee!

Het kunt anoniem meedoen aan het onderzoek dat wordt uitgevoerd door I&O Research.

U kunt op verschillende manieren een vragenlijst aanvragen:

 • door een e-mail te sturen naar helpdesk@ioresearch.nl
 • door (gratis) te bellen naar 0800-0191
 • door een bericht te sturen via WhatsApp naar 06-86826208

Vermeld dat het gaat om: Onderzoek schade-afhandeling na werkzaamheden kanaal Almelo-De Haandrik

Wie doen er mee?

Iedereen die maximaal 50 meter van het kanaal woont of werkt, heeft een brief ontvangen. Heeft u met de schaderegeling rondom de kanaalwerkzaamheden te maken en geen brief ontvangen? U kunt alsnog meedoen en een vragenlijst aanvragen. Hierboven staat beschreven hoe u dit doet.

Waarom dit onderzoek

Diverse bewoners aan het kanaal hebben, na werkzaamheden aan het kanaal, schades gemeld bij de provincie Overijssel. De provincie is vervolgens een schaderegeling gestart. Deze regeling is bedoeld voor schades die voor 16 juni 2020 bij de provincie zijn gemeld. De gemeente heeft geen rol bij de afwikkeling van de schademeldingen. Dat is een zaak tussen de melder en de provincie.

Wel maakt men zich bij de gemeente zorgen over de gezondheid en het welzijn van gedupeerden in relatie tot het proces van schadeafhandeling.

Heeft u vragen?

Voor vragen over dit onderzoek kunt u met I&O Research contact opnemen.

O kom er maar eens kijken

Het Sinterklaashuis aan de Kerkstraat 21 in Daarlerveen heeft de ramen weer sfeervol ingericht. Harry & Suus hebben een prachtige verzameling Sinterklaasmateriaal. Dit is het derde jaar dat kinderen, gezinnen & belangstellenden de etalageramen kunnen bekijken. Ieder jaar zijn de ramen weer anders ingericht. Dit jaar is er een liedjesraam. Ontdek welke sinterklaasliedjes er zijn uitgebeeld. Een ‘Zie ginds komt de stoomboot’ raam. Het paard van Sinterklaas heeft ook een bijzonder plekje gekregen. De etalageramen zijn te bewonderen van 12 november t/m 5 december. Er mag door de ramen worden gegluurd om de grote Sinterklaas-verzameling te bekijken. De route begint net voorbij de voordeur. Daar kun je ontdekken waar de Sint slaapt en werkt.

Hij komt, hij komt

Op de website van de Oranjecommissie Daarlerveen kunt u lezen dat men al druk bezig is met de organisatie van het grote Sinterklaasfeest. Op zaterdag 19 november is het zover, dan komt de Sint naar Daarlerveen. Zorg dat je erbij bent. 

Klik op de bovenstaande link om naar de website van de Oranjecommissie te gaan. 

Hij is in Daarlerveen aangekomen

Ja hoor, op zaterdag 19 november zijn de Sint en zijn Pieten echt aangekomen in Daarlerveen. De Sint zat in een mooi rijtuig en zijn Pieten volgden hem op de voet. Er stonden veel ouders met hun kinderen bij 't Trefpunt om het vrolijke gezelschap op te wachten. Op de website van de Oranjecommissie ziet u meer over deze aankomst. Ook leest u daar het programma voor de komende weken. 

Informatieavond Coöperatie Duurzaam Daarlerveen

 • Draag jij Daarlerveen een warm hart toe?

 • Wil jij een bijdrage leveren aan een groen en duurzaam Daarlerveen?

 • Wil jij meepraten en beslissen over de plannen en activiteiten van Duurzaam Daarlerveen?

 • Wil jij investeren in projecten voor een duurzame en groene samenleving?

 • Wil jij samen profiteren van duurzame projecten in en rondom Daarlerveen?

Deze informatieavond wordt gehouden op woensdag 26 oktober in 't Trefpunt te Daarlerveen.

Op deze avond zal de coöperatie Duurzaam Daarlerveen een informatieavond houden over zijn toekomstplannen. Opgericht in het voorjaar van 2022 zijn we nu klaar voor de volgende stap! Graag laten we jullie onze plannen voor een groen en duurzaam Daarlerveen op deze avond zien en hopen we je te verwelkomen als lid van onze coöperatie. De inloop begint om 19.30 uur en de start is om 20.00 uur. Klik op de link om de flyer met nog meer informatie te lezen. 

Flyer Duurzaam Daarlerveen Online
PDF – 321,6 KB 195 downloads

Ledenvergadering

Na drie jaar konden we eindelijk weer een jaarvergadering houden. Ongeveer 50 leden waren op 14 september aanwezig om elkaar op deze avond te ontmoeten. De gebruikelijke vergaderpunten als de jaarverslagen en de financiële overzichten kwamen aan de orde, waarbij onze dank uitgaat naar de secretaresse en penningmeester voor het maken van deze stukken. De verslagen en overzichten werden door de leden goedgekeurd. Een punt van aandacht is de betaling van de contributie. Het voorstel vanuit de vergadering is om te gaan werken met machtigingen. De leden gaan akkoord met de voorgestelde verhoging van het lidmaatschapsgeld in 2023. 
We namen al eerder afscheid van Gaby als bestuurslid, deze keer namen we afscheid van Ferdinand die helaas moet stoppen met zijn bestuurswerk vanwege zijn verhuizing naar Hardenberg. Gelukkig konden we ook de nieuwe bestuursleden aan de leden voorstellen. Een welkom aan Harry, Manouk , Egbert en Rianne. In de vergadering gaf Klara aan dat zij bereid is om toe te treden tot het bestuur. Heel fijn dat er leden bereid zijn om tot het bestuur toe te treden. 

Na de pauze maken we kennis met het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn.

 • Jorrit Eijbersen, burgemeester  en wethouders Annemarie Dubbink,  Peter Lage Venterink, Egbert Nije Bannink en Gea Oord stelden zich aan het dorp voor. Mooi dat Daarlerveen de eerste kern van de gemeente is die zij in deze hoedanigheid bezoeken. 

Na de voorstelronde kwamen verschillende onderwerpen met het College aan de orde die de leden van Plaatselijk Belang bezighouden. 

 • Dorpsplan 2.0
 • Energietransitie en de opzet van de coöperatie. Een onderwerp dat door Sonny Marsman wordt toegelicht en waar in oktober een informatieavond over volgt. 
 • Woningbouw
 • Ontwikkeling Kanaal Almelo - De Haandrik. De ongerustheid over de afhandeling is verreweg het grootste probleem waar ons dorp mee te kampen heeft. Perspectief is waar we op wachten. 
 • Verkeersveiligheid op onze wegen
 • De stand van zaken betreffende de eventuele waterwinning door Vitens. Lees ook het statement dat Vitens hierover heeft opgesteld. 
 • De aanleg van een glasvezelnetwerk in ons dorp.

Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest: de verkeersregelaars in ons dorp, het parkeerprobleem bij de haven, jammer dat auto's aan de kanaalkant het gras kapot rijden. Dit kan eenvoudig verholpen worden door de plaatsing van paaltjes. PB Daarlerveen hoopt dan binnen afzienbare tijd er nieuwbouw plaatsvindt voor basisschool De Veenbrug. 

Agent Wim Nieuwenhuis is aanwezig om een aantal veiligheidsissues met de leden te bespreken. Het harde rijden op de toegangswegen en het zware verkeer en het ongeduld van de verkeersdeelnemers bij het oversteken van de brug is een grote bron van zorg. Ook de situatie bij de kruising Nieuwstraat-Smidsstraat-Brugsstraat vraagt aandacht. 

Plaatselijk Belang Daarlerveen waardeert de komst van het college naar haar jaarvergadering. Er zijn zeer veel belangrijke onderwerpen aan de orde geweest. Lang niet alles is uitputtend besproken, daar was ook geen tijd voor. Het college en PB Daarlerveen houden nauw contact met elkaar over de genoemde onderwerpen. 

Hartreanimatie en AED

Achter de schermen werd er hard gewerkt om nog in oktober van 2022 de cursus Hartreanimatie en gebruik van de AED te geven. Het ging hierbij om de herhalingscursus. Degenen die dit betreft hebben via de mail bericht gekregen wanneer en waar de cursus werd gegeven. Plaatselijk Belang nam alle kosten van deze belangrijke cursus voor haar rekening. 
In 2023 willen we graag dat er weer een cursus wordt gegeven voor de inwoners die deze basiscursus nog niet hebben gevolgd. 

Pointer besteedde aandacht aan het kanaal

Een maand lang was het radioprogramma van de KRO-NCRV "Pointer" aanwezig in Almelo met een pop-up redactie in het centrum van de stad. In samenwerking met bewoners en de krant Tubantia deed de redactie onderzoek naar de kloof tussen de burger en de overheid: de burger in de knel. In de uitzending van 2 oktober deed men rechtstreeks verslag over de problemen die er zijn ontstaan aan de huizen langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Luister deze uitzending terug door op de rode knop te klikken. Vanaf 18.55 minuten begint het item over het kanaal. 

Ouderenreis Daarlerveen

Op woensdag 21 september vindt de ouderenreis plaats. Stichting Ouderenreizen Daarlerveen heeft de draad na drie jaar opgepakt en eindelijk kan de reis weer doorgaan. Met de dorpskrant van juni  ontving u informatie over deze reis als ook een opgavenformulier. Gaat u mee met deze gezellige reis? Er kunnen 60 mensen mee in de bus. Vol is vol, wacht daarom niet al te lang met uw aanmelding. 

De bestemming van de reis is als altijd een verrassing.  

Hebt u zich nog niet aangemeld en u wilt heel graag mee? Aanmelden kan bij Herman Janssen aan de Brugstraat 17.

Inwoners Hellendoorn kunnen goedkoop plantmateriaal aanvragen

Er komen Boomdeeldagen aan! En dat betekent dat ook inwoners in het buitengebied van de gemeente Hellendoorn bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs.

De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Hellendoorn delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit tegen een vergoeding van 25% van de totale kosten. De rest wordt door de provincie en gemeente betaald.

De actie geldt voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente woont, met een plek voor bomen en/of bosplantsoenplanten in een klein landschapselement of op het erf dat de lokale biodiversiteit en landschapsstructuur kan versterken.

Vanaf 15 juni tot 30 juli is het mogelijk om als inwoner van één van de deelnemende gemeenten online plantmateriaal aan te vragen. Het gaat om meerdere inheemse bomen of bosplantsoen waarbij de eigenaar voor maximaal 1.000 euro aan plantmateriaal mag bestellen en 75% van dat bedrag door de provincie en gemeente wordt betaald. De eigen bijdrage bedraagt dus maximaal 250 euro.

Het plantmateriaal kan door inwoners zelf komende winter tijdens een Boomdeeldag worden opgehaald. In de gemeente Hellendoornwordt de Boomdeeldag op 10 december 2022 gehouden.

Klik voor meer informatie op de volgende link:

Voetvolley in Daarlerveen 

Voor de 15e keer werd het voetvolleytoernooi in Daarlerveen georganiseerd. Op zaterdag 11 juni mocht de organisatie maar liefst 46 teams begroeten.  De start was 's ochtends om half tien.  Op de foto zien we de bestuursleden.We verwijzen u via de onderstaande knop door naar de website van het Voetvolley toernooi in Daarlerveen. Daar vindt u de uitslagen en de standen van deze editie.

Special guest

Op 5 mei meerde de klipperaak Ebenhaëzer in Daarlerveen aan. De trotse eigenaren zijn de Engelse Andy en Nathalie Parker. Zij zijn bezig aan een reis door Nederland en wilden heel graag naar de plaats waar hun boot in 1914 is gebouwd: De scheepswerf van de familie Telgenhof in Daarlerveen.  Wilt u meer weten over de geschiedenis van deze boot? Klik op de link en de tekst wordt vergroot. 

Aanvraag vergunning

Beste dorpsbewoners
Er wordt al gedurende langere tijd geklaagd over het mobiele bereik in Daarlerveen, slecht bereik, geen internet, gesprekken die weg vallen, en als klap op de vuurpijl 112 die niet bereikt kon worden voor een reanimatie.

Deze situatie is onacceptabel in deze tijd waar de meesten van ons 1 of meerdere mobiele telefoons in huis hebben.

Mobiel bereik is een taak van providers en gemeenten en wij zijn benaderd om mee te denken waar in Daarlerveen het beste een mast zou kunnen staan, en deze plek is gevonden!

Binnenkort wordt er een vergunning aangevraagd voor de bouw van een zendmast naast de parkeerplaats van V.V. Daarlerveen.

Als de vergunning verleend wordt dan kan vlot met de bouw worden begonnen en zijn we snel van deze ellende af. In eerste instantie bouwt Vodafone de mast echter zijn zij verplicht ook andere providers toe te laten.

Wordt deze vergunning niet verleend dan zijn we helaas niet in staat de plek van een toekomstige mast te beïnvloeden.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Plaatselijk Belang Daarlerveen
3 mei 2022

Fakkels branden: 77 jaar geleden was de bevrijding

De inwoners van Daarlerveen hebben op woensdag 6 april de bevrijding van hun dorp herdacht met het ontsteken van 550 fakkels. Na het luiden van de klok om 20.00 uur en het zingen van het Wilhelmus werden de fakkels aangestoken in de straten en langs het kanaal. (foto: Lars Smook van de Tubantia).